Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι φαρμακοποιοί ζητώντας ακύρωσης της απόφασης για τη ρύθμιση του επαγγέλματος

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι φαρμακοποιοί ζητώντας ακύρωσης της απόφασης για τη ρύθμιση του επαγγέλματος
Kατέθεσαν προσφυγές στο ΣτΕ οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακοαποθηκάριοι
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέθεσαν προσφυγές οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακοαποθηκάριοι,  ζητώντας την αναστολή και ακύρωση της από 29.10.2015 απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας που αφορά στη ρύθμιση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείων.
Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττική και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαριών, η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι αντίθετη σε διατάξεις του Συντάγματος, στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και στη νομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΣτΕ.
Σημειώνεται ότι οι προσφυγές των φαρμακοποιών και των φαρμακοαποθηκάριων πρόκειται να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS