Εργάνη: Μείωση 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο 2016

Εργάνη: Μείωση 10.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο 2016
Τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ότι το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 9.954 θέσεις
Κατά 10.000 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα το μήνα Ιανουάριο 2016 .
Τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ότι το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 9.954 θέσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης του Ιανουαρίου 2016, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 110.490, ενώ οι αποχωρήσεις σε 120.444. Από τις 120.444 συνολικά αποχωρήσεις, οι 54.786 ήταν οικειοθελείς και οι 65.658 προήλθαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση με τα περυσινά στοιχεία (Ιανουάριος 2016 και Ιανουάριος 2015), προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 681 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2016 (αρνητικό ισοζύγιο 9.954 θέσεων εργασίας έναντι αρνητικού ισοζυγίου 9.273 τον Ιανουάριο του 2015).
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού ισοζυγίου, τον Ιανουάριο του έτους 2014.
Αυξημένες εξακολουθούν να εμφανίζονται οι προσλήψεις με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Συγκεκριμένα από τις 110.490 προσλήψεις οι 51.598 ήταν με πλήρη απασχόληση, οι 43.202με μερική και οι 15.690 με εκ περιτροπής απασχόληση.
Πέρυσι το ίδιο διάστημα από τις 91.987 προσλήψεις οι 46.206 ήταν με πλήρη απασχόληση, οι 31.949 με μερική και οι 13.832 με εκ περιτροπής.
Επισημαίνεται ότι, παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων-απολύσεων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης γι' αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, για το διάστημα από 1.1.2016 έως και 31.1.2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε -1.500 θέσεις εργασίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS