Η επένδυση Attica Bank - Δυναμικής, οι αμοιβές Δ.Σ., οι προμήθειες και τα ερωτήματα

Η επένδυση Attica Bank - Δυναμικής, οι αμοιβές Δ.Σ., οι προμήθειες και τα ερωτήματα
Το έσοδο της Attica Finance προέρχεται από την ΑΜΚ της Attica Bank με την οποία είχε συναφθεί σύμβαση για προσέλκυση επενδυτών με προμήθεια 3,5% επί των κεφαλαίων που θα προσελκύονταν
Ήταν Νοέμβριος του 2013 όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ της Attica Finance και της κινεζικής SUMEC για άμεσες επενδύσεις 20 εκ. ευρώ αλλά και μελλοντικές επενδύσεις 200 εκ. ευρώ.
Τη συμφωνία είχαν υπογράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Finance, κ. Αλέξανδρος Πουλαρίκα, και ο πρόεδρος του κινεζικού Ομίλου Mr. Cai Jibo παρουσία του τότε Υπουργού εσωτερικών κ. Μιχελάκη, του τότε πρόεδρου της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη αλλά και του τότε προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και νυν Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank κ. Αντωνόπουλου.
Μετά από δυόμιση χρόνια ουδείς γνωρίζει τι έγινε με αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε η Attica Finance, στην οποία η Αttica Bank συμμετέχει με ποσοστό 55% και η Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 45%.
Από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευτεί του έτους 2014 η εταιρία εμφανίζει έσοδα 784.000 ευρώ και κέρδη 154.000 ευρώ.
Από τα έσοδα 460.000 ευρώ αφορούν σε πώληση συμμετοχής ενώ οι αμοιβές και τα λειτουργικά έξοδα για μέλη ΔΣ ανήλθαν σε 161.000 ευρώ.
Το 2013 η εταιρία έχει έσοδα 1,423 εκ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 116.000 ευρώ.
Τα έσοδα προέρχονται εξ ολοκλήρου από συναλλαγές εντός ομίλου Attica ενώ οι αμοιβές ΔΣ ανήλθαν σε 140.400 ευρώ.
Το 2012 τα έσοδα διαμορφώνονται σε 163.000 ευρώ εκ των οποίων 147.000 είναι από τόκους (σε καταθέσεις στην Attica) και οι αμοιβές ΔΣ για καθαρό κύκλο εργασιών 10.000 ευρώ φτάνουν στα 84.000 ευρώ.
Η εταιρία στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 αναφέρει μεταξύ άλλων «Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της Εταιρείας κατά το 2013 καταγράφοντας σημαντικό τζίρο και κερδοφορία.
Προφανώς σε αυτό συνετέλεσε η συμβολή της Εταιρείας μας στην επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής μας εταιρείας «Attica Bank».
Ωστόσο, κορυφαίο γεγονός της χρονιάς και το πρώτο βήμα για την μεταμόρφωση και εκτόξευση της εταιρείας μας ήταν η ίδρυση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) με την ονομασία «ATTICA FUND».
Το ύψος του Κεφαλαίου έχει οριστεί σε 8.500.000,00 ευρώ ενώ το ενεργητικό του την 31.12.2013 ανέρχεται σε 750.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην καταβολή της αρχικής συμμετοχής της εταιρείας μας».
Την επόμενη χρονιά όμως το 2014 η υπεραξία προκύπτει από πώληση εταιρίας στο ΑΚΕΣ!!!
Όμως στο 2013 τα έσοδα που εισρέουν στην εταιρία κατά το ποσό 1,39 εκ. ευρώ (εκ συνόλου 1,423εκ. ευρώ) προέρχονται από Προμήθειες από Αναδοχές (1,348 εκ. ευρώ) και Προμήθειες από Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (42.500 ευρώ).
Ουσιαστικά δηλαδή το έσοδο της εταιρίας προέρχεται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με την οποία είχε συναφθεί, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, σύμβαση για προσέλκυση επενδυτών με προμήθεια 3,5% επί των κεφαλαίων που θα προσελκύονταν.
Με αυτή την προμήθεια υπολογίζεται ότι η Attica Finance συγκέντρωσε για την τράπεζα Αττικής το εντυπωσιακό ποσό των 38 εκ. ευρώ δεδομένου ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εκδοθεί ένα τιμολόγιο αξίας 1,323 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των επιχειρηματιών που χρεώθηκαν στην Attica Finance δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που είχαν δανειοδοτηθεί από την Attica Bank για να μετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
Υποθέτουμε βέβαια ότι αυτό δεν συνέβη και προφανώς η Τράπεζα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν συνέβη.
Ανεξάρτητα αυτού πάντως έχει τεράστιο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια εταιρία καταβάλει για αμοιβές ΔΣ τα 2012, 2013 και 2014 387.000 ευρώ, όταν διενεργεί συναλλαγές εντός του πλαισίου του ομίλου Attica Bank με την τράπεζα να μην έχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και τα αθροιστικά κέρδη τριετίας να ανέρχονται σε 208.000 ευρώ.

(Πρώτη Ενημέρωση: 00:44, Παρασκευή 1 Απριλίου) 

Νίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS