ΟΠΑΠ: Στο 5,37% ανέρχεται το συνολικό ποσοστό της BlackRock στην εταιρεία

ΟΠΑΠ: Στο 5,37% ανέρχεται το συνολικό ποσοστό της BlackRock στην εταιρεία
Η μητρική κατέχει το 4,92%, ενώ ελέγχει ακόμη 0,45% μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων
Σε ενημέρωση προς το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρά ο ΟΠΑΠ σχετικά με το ποσοστό που κατέχει στην εταιρεία η αμερικανική επενδυτική τράπεζα BlackRock.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την Εταιρεία «BlackRock Inc» στις 07.04.2016 ότι ως αποτέλεσμα εφαρμογής αλλαγών οδηγιών διαφάνειας, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την εν λόγω εταιρεία και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε σε 4,92%, ενώ ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την εν λόγω εταιρεία και ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε 0,45%, ήτοι συνολικά 17.140.053 ή ποσοστό 5,37% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω ποσοστό ανήλθε του ορίου 5% είναι η 04.04.2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS