ΒΕΑ: Το νέο ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο οδηγεί σε αφανισμό χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες

ΒΕΑ: Το νέο ασφαλιστικό - φορολογικό νομοσχέδιο οδηγεί σε αφανισμό χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες
Έκτακτη συνάντηση του προέδρου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Π. Ραβάν με τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο
Έκτακτη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο είχε την Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου υποστηρίζοντας ότι με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού απειλούνται με αφανισμό χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες καθώς θα κληθούν να καταβάλουν ως και το 60% του εισοδήματός τους σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις.
Ο κ. Ραβάνης, εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ζήτησε από την κυβέρνηση την απόσυρση του νομοσχεδίου, καθώς πλήττονται στο σύνολό τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
Όπως υπογράμμισε οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατακόρυφα έως και 300% από την 1η Ιανουαρίου 2017, αφού οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να καταβάλουν το 20% επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματός τους, για την κύρια ασφάλισή τους.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια, χιλιάδες μικρομεσαίοι που ήδη αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους να οδηγηθούν αναπόφευκτα, στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.
Μια τέτοια εξέλιξη, εκτιμά το ΒΕΑ, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε νέες απώλειες θέσεων εργασίας, σε έξαρση της μαύρης εργασίας και σε περαιτέρω μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.
Μάλιστα για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος στην επιβολή των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών.
Ταυτόχρονα, οι νέες συντάξεις μειώνονται μέχρι και 30% λόγω των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου.
Μάλιστα δεν διασαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ποσών συντάξεων για μελλοντικούς συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει ασφαλιστικό δικαίωμα μέσα από την υπαγωγή τους σε ασφαλιστικές κλάσεις.
Το ΒΕΑ υπογραμμίζει επίσης άλλες δυο αλλαγές που υπάρχουν στο σχέδιο νόμου και που αναμένεται να πλήξουν καίρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι οι εξής:
-Από την 1η Ιουλίου οι αποδοχές των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα θα πρέπει να κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Το ΒΕΑ τονίζει ότι στην παρούσα συγκυρία με τις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και την παντελή έλλειψη ρευστότητας, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
-Δεν υπάρχει διάταξη που θα προβλέπει τι μέλλει γενέσθαι για τους ασφαλισμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν, ενώ δεν προβλέπεται ούτε η δημιουργία ενός πάγιου και ρεαλιστικού συστήματος ρύθμισης οφειλών.
Επίσης, ο πρόεδρος του ΒΕΑ, ζήτησε από τον Υπουργό, άμεση διευκρίνιση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 39 παρ. 2 («ως εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών (ΟΕ-ΕΕ) νοείται για την εφαρμογή του παρόντος, το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας δια του ποσοστού εκάστοτε μέλους σε αυτή»), γιατί εάν τελικά ισχύει η παραπάνω ρύθμιση, πρόκειται να αποτελέσει την «ταφόπλακα» των τελευταίων ζωντανών επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι:
Εάν τα καθαρά κέρδη μιας Ο.Ε. είναι 100.000 ευρώ και συμμετέχουν σ' αυτήν 2 ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστό 50% έκαστος, τότε το ετήσιο εισόδημα του καθενός σχετικά, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του, θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας δια του ποσοστού συμμετοχής του καθενός εταίρου, δηλαδή 100.000 / 0,5 = 200.000 €.
Πρόκειται ουσιαστικά για τελείως παράλογη διάταξη, εφόσον με τον τρόπο αυτό, ο κάθε εταίρος θα πληρώνει εισφορές όχι βάσει του πραγματικού εισοδήματος που απέκτησε από την εταιρεία, αλλά του υπολογισμένου στο τετραπλάσιο, εισοδήματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS