Οι 7 που προκρίθηκαν για τις 4 τηλεοπτικές άδειες - Γιατί τέθηκαν εκτός Mega, Σαββίδης, Καρατζαφέρης και ο κυπριακός όμιλος

Οι 7 που προκρίθηκαν για τις 4 τηλεοπτικές άδειες - Γιατί τέθηκαν εκτός Mega, Σαββίδης, Καρατζαφέρης και ο κυπριακός όμιλος
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φάση προεπιλογής των υποψηφίων για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες
Επτά επιχειρηματικοί όμιλοι προκρίθησαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες, ενώ αρνητική εξέλιξη αλλά και αναμενόμενη ήταν η απόρριψη του Mega.
H γενική γραμματεία Ενημέρωσης ανακοίνωσε σήμερα την τελική λιστα, η οποία δεν έκρυβε κάποιες εκπλήξεις και επιβεβαίωνε τα όσα είχαν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.
Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε από το διαγωνισμό «κόπηκε» το Mega, η κυπριακών συμφερόντων εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου, το ΑΡΤ TV του Γιώργου Καρατζαφέρη (υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος δεν περιείχε ούτε το παράβολο), αλλά και η Dimera Media Investments Limited του Ιβάν Σαββίδη.
Στον αντίποδα «πέρασαν» στην επόμενη φάση ο Σκάι, το Star, ο ANT1, ο Alpha, o Χρήστος Καλογρίτσας, το Epsilion TV αλλά κι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος όπως είχε γράψει στις 16 Ιουλίου του 2016 το bankingnews.gr κατέθεσε και τον πληρέστερο φάκελο καθώς ήταν ο μοναδικός που δεν είχε προβλήματα.

Γιατί «κόπηκε» το Mega

«Aτελείωτος» είναι ο κατάλογος για τους λόγους απόρριψης του φακέλου που κατέθεσε το Mega.
Συγκεκριμένα στην απόφαση της γγ Ενημέρωσης αναφέρονται τα εξής:
Στα πρακτικά που πιστοποιούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δεν αναφέρεται ο τρόπος καταβολής των εν λόγω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου. 
Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης. 
Δεν περιλαμβάνονται έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν στοιχεία ταυτότητας για το σύνολο των στελεχών της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών των μετόχων – νομικών προσώπων της εταιρείας. 
Δεν περιλαμβάνεται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές που αφορούν τον μέτοχο ΔΟΛ είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 
Δεν περιλαμβάνονται έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι μέτοχοι που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα της ΝΕΠ Εκδόσεις ενός εκ των μετόχων της Πήγασος Εκδοτική. 
Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο οι συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Τηλέτυπος που αφορούν τον μέτοχο ΔΟΛ. 
Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η εταιρική σύνθεση για τους εξής μετόχους: HSBC Private Bank, GS Bank, BENBAY Limited, Elkin Holdings S.A.. WACO Investements S.A., Cyrenia Enterprises S.A., Lagan Enterprises S.A., Tone Business S.A., EOC Equity Limited, Valens Trading S.A., Baltazzi Investements Limited, Goodlass Investements Limited, Opalton Investements Limited, Ascope Trading LTD, Moongold Investments Limited. 
Για τον μέτοχο – αλλοδαπό νομικό πρόσωπο Saran Holdings S.A. δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος καθώς τα έγγραφα είναι στη γαλλική γλώσσα. 
Δεν προσκομίστηκαν στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να επιβεβαιωθεί η περίοδος απόκτησης των μετοχών της εταιρείας από τους εξής μετόχους: ΔΟΛ, Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. , Prime Applications Ανώντυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Διαχείρισης κια Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορικής.
Δεν περιλαμβάνονται αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών και δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή που αφορούν την απόκτηση μετοχών από την ΔΟΛ.
Επίσης, προσκομίστηκαν αντίγραφα αγοραπωλησίας μετοχών χωρίς να προσκομίζεται η δήλωση φόρου υπεραξίας που αφορούν μετοχές των Πήγασος Εκδοτική, Prime Applications Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορικής. 
Δεν προσκομίστηκε αντίγραφο του βιβλίου απογραφών της Prime Applications Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορικής.
Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό λογιστή για τη χρονική περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης έως το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα για τις ΔΟΛ, Πήγασος Εκδοτική καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής. 
Δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων της ΔΟΛ για τη συμμετοχή της στην υποψήφια εταιρεία. 
Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο εκθέσεις ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή για την πιστοποίηση του ύψους και της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου των εξής αλλοδαπών μετόχων: HSBC Private Bank, GS Bank, BENBAY Limited, ELKIN Holdings S.A., WACO Investments S.A., Cyrenia Enterprises S.A., Lagan Enterprises S.A., Tone Business, EOC Equity Limited, Valens Trading S.A.
Για την Saran Holdings S.A. δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος καθώς τα σχετικά έγγραφα ήταν στην γαλλική γλώσσα. 

Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο φορολογικές δηλώσεις των δέκα τελευταίων ετών που αφορούν τους εξής μετόχους: HSBC Private Bank, GS Bank, BENBAY Limited, ELKIN Holdings S.A., WACO Investments S.A., Cyrenia Enterprises S.A., Lagan Enterprises S.A., Tone Business, EOC Equity Limited, Valens Trading S.A. ενώ δεν κατέστη εφικτός ο έλεγχος για την Saran Holdings S.A. καθώς τα έγγραφα ήταν στη γαλλική γλώσσα.
Επίσης, για τους παραπάνω μετόχους δεν περιλαμβάνονται οικονομικές καταστάσεις των δύο τελευταίων ετών πριν από την αγορά των μετοχών. Δεν περιλαμβάνονται αντίγραφα λογαριασμών από τα οποία να αποδεικνύεται η ανάληψη και κτήση μετοχών που αφορούν τις: HSBC Private Bank, GS Bank, BENBAY Limited, Elkin Holdings S.A.. WACO Investements S.A., Cyrenia Enterprises S.A., Lagan Enterprises S.A., Tone Business S.A., EOC Equity Limited, Valens Trading S.A., Baltazzi Investements Limited, Goodlass Investements Limited, Opalton Investements Limited, Ascope Trading LTD, Moongold Investments Limited.
Επίσης, για τις παραπάνω δεν περιλαμβάνονται αναλύσεις λογαριασμών ελεγμένες από ορκωτό λογιστή, συμβάσεις αναφερόμενων δανείων, αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών, υπεύθυνες δηλώσεις με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών.

Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των: Prime Applications Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυκης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορικής, Πήγασος Εκδοτική.
Τέλος, δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής τραπεζικές ενημερότητες αναφορικά με συμβάσεις δανείων των: ΔΟΛ, Prime Applications Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυκης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Πληροφορικής, Πήγασος Εκδοτική για το σύνολο των τραπεζικών ενημεροτήτων της. 
Σε σχέση με την παραπάνω παρέκκλιση προσκομίστηκε υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.

Η ανακοίνωση της Τηλέτυπος (20/07)

Ανακοίνωση για τον αποκλεισμό του Mega από την τελική φάση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες εξέδωσε η Τηλέτυπος Α.Ε.
Αναλυτικά αναφέρει:
Μετά από 27 χρόνια κυρίαρχης παρουσίας και πολυσχιδούς προσφοράς η εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. κρίθηκε από καινοφανή όργανα, "στάσιμη".
Λάθος, εθελοτυφλία ή σκοπιμότητα άραγε;
H ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., η μόνη πολυμετοχική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 τηλεοπτική εταιρεία, διαθέτει την διαυγέστερη μετοχική σύνθεση, με ημεδαπούς και θεσμικούς αλλοδαπούς επενδυτές, την πλέον διαφανή προέλευση οικονομικών μέσων και τον μικρότερο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της και μάλιστα τον πλέον εξασφαλισμένο για τις Τράπεζες δανεισμό μεταξύ όλων των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.
Έχει αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο από το 1989, που λειτουργεί νόμιμα βάσει αδείας, έως σήμερα φόρους και τέλη πλέον του 1.300.000.000 ευρώ, απασχολεί δε συνεχώς προσωπικό πλέον των 500 ατόμων έχοντας καταβάλει αμοιβές ύψους 450.000.000 ευρώ.
Ευρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την αποδέσμευση σημαντικών χρηματικών ποσών, που θα επιτρέψει την τακτοποίηση υποχρεώσεών της.
Το MEGA συνεχίζει να λειτουργεί διεκδικώντας τα δικαιώματά του, πάντα εντός των πλαισίων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε πείσμα των καταστάσεων και των καιρών.

Οι φάκελοι του Ιβάν Σαββίδη και της κυπριακής εταιρείας


Στην απόφαση της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης που αναρτήθηκε στη Διαύγεια αναφέρεται για την περίπτωση του Ιβάν Σαββίδη αναφέρεται ότι «οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 που περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής, δεν είναι ελεγμένες από αναγνωρισμένο ορκωτό λογιστή».
Όσον αφορά στην εταρεία κυπριακών συμφερόντων αναφέρονται τα εξής: «Δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της μοναδικής μετόχου της εταιρείας περί υπάρξεως ή μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου.
Επίσης, δεν περιλαμβάνονται αντίγραφο ποινικού μητρώου ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος είναι παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος της υποψήφιας εταιρείας.
Σε παρέκκλιση της προκήρυξης η υποψήφια εταιρεία προσκόμισε επιστολή ορκωτού ελεγκτή για τραπεζικό λογαριασμό χωρίς τα απαιτούμενα αντίγραφα του λογαριασμού.
Τέλος, αναφορικά με δάνειο της εταιρείας, ύψους 78.000 ευρώ δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο η σύμβαση του δανείου».

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS