Παραιτήθηκαν ο CEO της Attica bank Αντωνόπουλος και διευθυντές με εντολή SSM, ΤτΕ - Πλήρης δικαίωση bankingnews

Παραιτήθηκαν ο CEO της Attica bank Αντωνόπουλος και διευθυντές με εντολή SSM, ΤτΕ - Πλήρης δικαίωση bankingnews
Με εντολή SSM αντικαταστάθηκε η διοίκηση της Attica bank - Αποχωρούν και διευθυντές, το απόστημα έσπασε
Με εντολή SSM και, ειδικά, της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) επέρχεται πλήρης κάθαρση στην Attica bank, δικαιώνοντας το bankingnews που δέχθηκε ένα ανέντιμο και άθλιο πόλεμο από την διοίκηση της τράπεζας.
Επίσης οδηγούνται σε παραίτηση και διευθυντικά στελέχη της Attica bank.
Με στόχο την πλήρη εξυγίανση οι διοικητικές αλλαγές ήταν σαρωτικές στην Attica bank και όπως έγκαιρα είχε αναφέρει το bankingnews στις 25 ή 26 Ιουλίου του 2016 θα παραιτηθεί ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος... όπερ και εγένετο.

Η νέα πρόεδρος της Attica bank η Πουσκούρη....έχει έρθει με ένα ξεκάθαρο στόχο να εξυγιάνει την προβληματική τράπεζα Attica bank.
Αρχικά αντικαταστάθηκε ο πρόεδρος Γιάννης Γαμβρίλης και ακολούθησε σήμερα 26 Ιουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της Attica bank Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.
Ο πραγματικός λόγος της παραίτησης είναι ένας...ο Αντωνόπουλος ο διευθύνων σύμβολυλος της Attica bank δεν μπορούσε να εφαρμόσει το σχέδιο ανάκαμψης και εξυγίνασης.
Με 2,23 δισεκ. NPEs που αντιστοιχούν στο 57% των δανείων,
με ένα μηχανισμό εσωτερικής λειτουργίας ανεπαρκή
μια αύξηση κεφαλαίου όπου βρέθηκαν 69 εκατ θολά και δυσδιάκριτα
ήταν βέβαιο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Attica bank Αλέξανδρος Αντωνόπουλος διαχειριζόταν μια τράπεζα που είχε αποτύχει.
Να σημειωθεί ότι ο Αντωνόπουλος δεν κατάφερε να ανακεφαλαιοποιήσει την Attica bank επαρκώς παρ΄ ότι είχε πολύ χρόνο ώστε να καλύψει τα 70 εκατ του Tier 1.
Το bankingnews.gr παρ΄ ότι δέχθηκε πλήθος αγωγών, μηνήσεων και σχεδιάστηκε η φίμωση μας από την διοίκηση Γαμβρίλη και Αντωνόπουλου αισθάνεται πλήρη δικαίωση για τις εξελίξεις.
Το απόστημα σπάει... και σε αυτή τη θετική εξέλιξη σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο εποπτικός μηχανισμός της ΤτΕ.
Η Πουσκούρη η πρόεδρος της Attica bank αποδεικνύεται πολύ εύστοχη στις επιλογές της και κυρίως πολύ συνεπής με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει.
Όμως η αποχώρηση του Γαμβρίλη και Αντωνόπουλου είναι ένα άριστο βήμα αλλά ακόμη υπάρχουν αποστήματα στην Attica bank, στελέχη που λειτούργησαν και λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων της Attica bank.
Ορισμένα βρέθηκαν και παραιτούνται αλλά ακόμη υπάρχουν κάποιοι που μολύνουν την Attica bank.
Με νέα διοίκηση, νέα δομή και νέο σχέδιο η Attica bank μπορεί να βρει μια θέση στο ελληνικό banking με τραπεζική αξιοπρέπεια και τραπεζική υπευθυνότητα.

Υποσημείωση

Οι αλλαγές που έγιναν στο ΔΣ της Attica bank ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, το ΔΣ της Attica bank θύμιζε τεχνική εταιρία και όχι τράπεζα

Οι επίσημες ανακοινώσεις

Αναλυτικότερα, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την αποχώρηση επτά εκ των μελών του, των κ.κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημητρίου Βογανάτση, εκτελεστικού μέλους, Αθανασίου Πρέσβελου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Ηλία Περτζινίδη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Αντωνίου Πρωτονοτάριου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Στυλιανού Πλιάκη, μη εκτελεστικού μέλους και Αθανασίου Σταθόπουλου, μη εκτελεστικού μέλους.
Η αναδιάρθρωση αυτή ακολουθεί εν γένει το ευρύτερο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας στις Τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
Παράλληλα, με νεότερη ανακοίνωση, η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μετά την αποχώρηση επτά εκ των μελών του, συγκροτήθηκε σε σημερινή του συνεδρίαση σε Σώμα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. Άννα Πουσκούρη - Reiche του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS