DBRS: Υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βραζιλίας σε BB, από ΒΒΒ - Αρνητικό το outlook

DBRS: Υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Βραζιλίας σε BB, από ΒΒΒ - Αρνητικό το outlook
Αν οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρήσουν και η κυβέρνηση προωθήσει τα μέτρα που στηρίζουν το σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, η τάση θα μπορούσε να αλλάξει σε Σταθερή
Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βραζιλίας προχώρησε σήμερα Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016 ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η DBRS, υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Βραζιλίας σε ΒΒ, από ΒΒΒ προηγουμένως.
Παράλληλα, η τάση παραμένει αρνητική.
Η υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα αντικατοπτρίζει το μέγεθος της δημοσιονομικής πρόκλησης της Βραζιλίας.
Το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να διευρυνθεί στο 2,6% του ΑΕΠ το 2016, σημαντικά υψηλότερα από τις προσδοκίες κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναθεώρησης της DBRS τον Μάρτιο του 2016.
Η αντιστροφή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού θα απαιτήσει θεμελιώδεις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.
Η προσωρινή κυβέρνηση σχεδιάζει σταδιακή εξυγίανση με βάση τις δαπάνες, με συνταγματική τροποποίηση για ανώτατο όριο αύξησης των δαπανών στο ύψος του πληθωρισμού.
Με βάση την πρόταση αυτή, η DBRS εκτιμά ότι η κύρια δημοσιονομική θέση θα εξισορροπήσει το 2020 και θα φθάσει σε πλεόνασμα ύψους 2% του ΑΕΠ το 2025.
Με δεδομένο το σταδιακό ρυθμό δημοσιονομικής εξυγίανσης, η δυναμική του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να χρειαστεί μια δεκαετία για να σταθεροποιηθεί.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 88% μέχρι το 2020 και θα συνεχίσει να αυξάνεται έως το 2025, αν και η ανοδική πορεία θα μετριαστεί.
Αυτό τονίζει την έκταση της πρόκλησης για τη Βραζιλία.
Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να ορίζεται από τον έλεγχο των δαπανών και φορολογικές αυξήσεις για τις επόμενες δυόμισι προεδρικές θητείες.
Επιπλέον, το υψηλό δημόσιο χρέος δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελιγμούς σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.
Οι κίνδυνοι για τις αξιολογήσεις παραμένουν πτωτικοί.
Το επίπεδο της πολιτικής αβεβαιότητας εξακολουθεί να είναι αυξημένο, παρά τη βελτίωση κατά τους τελευταίους μήνες.
Είναι βασική παραδοχή της DBRS ότι η Γερουσία θα ψηφίσει υπέρ της μομφής της προέδρου Ρούσεφ και η προσωρινή κυβέρνηση θα εκπληρώσει τη θητεία της μέσα στο 2018.
Παρόλ' αυτά, το ομιχλώδες τοπίο από τις έρευνες και μια πιθανή απόφαση του Εκλογικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τις εκλογές του 2014 αποτελούν καθοδικούς κινδύνους.
Επιπλέον, η διοίκηση Temer θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολία στις σημαντικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις .
Η αξιολόγηση BB αντικατοπτρίζει την εκτίμηση DBRS ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Βραζιλίας είναι αδύναμες.
Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Βραζιλία θα αναπτυχθεί κατά μέσο όρο με 1,8% ετησίως την περίοδο 2018 - 2021, πολύ κάτω από άλλες αναδυόμενες αγορές.
Τα δυνητικά κέρδη της παραγωγικότητας συγκρατούνται από τον κλειστό χαρακτήρα της οικονομίας της Βραζιλίας.
Η διείσδυση του εμπορίου στη Βραζιλία είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο.
Αυτό αντανακλά εν μέρει τους δασμολογικούς φραγμούς, το υψηλό κόστος συμμόρφωσης και την εσωστρεφή εμπορική πολιτική.
Ανεξάρτητα από αυτές τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, οι αξιολογήσεις υποστηρίζονται από διάφορες οικονομικές δυνάμεις.
Η Βραζιλία είναι μια μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία με άφθονους φυσικούς πόρους.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε μέτρια επίπεδα, οι υποχρεώσεις έναντι του εξωτερικού είναι μέτριες και μια ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία έχει διευκολύνει την προσαρμογή.
Επιπλέον, το τραπεζικό σύστημα φαίνεται να έχει επαρκή κεφάλαια για να χωνέψει τις υψηλότερες πιστωτικές απώλειες, χωρίς να υπάρχουν συστημικές ανησυχίες.
Κατά την άποψη DBRS, οι πρόσφατες δράσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν τις βαθμολογίες στο εγγύς μέλλον.
Αν και σταδιακή, η στρατηγική μείωσης του ελλείμματος θα πρέπει να εδραιωθεί.
Μια αξιόπιστη πολιτική δέσμευση για χρηστή μακροοικονομική πολιτική θα πρέπει να μειώσει τους καθοδικούς κινδύνους για τις προοπτικές ανάπτυξης και θα στηρίξει την ανάκαμψη.
Η διοίκηση Temer επίσης μετατοπίζει την οικονομική πολιτική προς μια περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά προσέγγιση.
Η μετατόπιση περιλαμβάνει την παραχώρηση υποδομών μέσω ρυθμιστικών αλλαγών, μειώνοντας τις στρεβλώσεις στις πιστωτικές αγορές, χαλάρωση των περιορισμών στις ξένες επενδύσεις στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και δείχνει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για την παγκόσμια ολοκλήρωση.
Ωστόσο, η εφαρμογή ενός ευρύτερου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα εξαρτηθεί πιθανότατα από την επόμενη διοίκηση.
Υπάρχουν κάποιες πρώιμες ενδείξεις ότι η βαθιά ύφεση της Βραζιλίας έχει αρχίσει να μετριάζεται.
Στους τελευταίους τρεις μήνες, η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκαν οριακά, η βιομηχανική παραγωγή σταθεροποιήθηκε και ο όγκος των εξαγωγών συνέχισε να επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς.
Ωστόσο, ο ρυθμός ανάκαμψης πιθανότατα θα είναι αργός, καθώς η συσταλτική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας εμποδίζουν μια πιο γρήγορη ανάκαμψη.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 3,3% το 2016 και θα επιστρέψει στην ανάπτυξη της τάξης του 0,5% το 2017.
Αν απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις εκτροχιάσουν την ατζέντα της προσωρινής κυβέρνησης όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, οι αξιολογήσεις θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν.
Ωστόσο, αν οι πολιτικοί κίνδυνοι υποχωρήσουν και η κυβέρνηση προωθήσει τα μέτρα που στηρίζουν το σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, η τάση θα μπορούσε να αλλάξει σε Σταθερή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS