Στην απομόχλευση του ισολογισμού στοχεύει η Intralot – Το πανάκριβο το κόστος δανεισμού φέρνει πωλήσεις

Στην απομόχλευση του ισολογισμού στοχεύει η Intralot – Το πανάκριβο το κόστος δανεισμού φέρνει πωλήσεις
Το 2015 κατέβαλε σε τόκους και συναφή έξοδα το ποσό των 65 εκατ. ευρώ – Ερώτημα το πόσο θα υποχωρήσουν τα EBITDA
Σε κινήσεις που στοχεύουν στη μείωση του δανεισμού και την απομόχλευση του ομίλου προχωρά η διοίκηση της Intralot.
Η εταιρεία ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με την εταιρεία Tatts σχετικά με την πιθανή πώληση των επιχειρήσεων σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση έχει λάβει απόφαση να μειώσει τον δανεισμό της μέσω πώλησης δραστηριοτήτων.
Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, θα φέρει και μείωση του EBITDA και το ερώτημα είναι πως στοχεύει η διοίκηση να προσθέσει αξία στον όμιλο που αποτιμάται στα 137 εκατ. ευρώ και έχει συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.
Μάλιστα στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως τώρα η Intralot εισπράττει από τον ΟΠΑΠ 35 εκατ. ευρώ το χρόνο, αλλά παραμένει άγνωστο τι θα γίνει όταν τελειώσει η σύμβαση και πως θα καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί.
Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα 2015, οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 716 εκατ. ευρώ με τις βραχυπρόθεσμες στα 36 εκατ. ευρώ και τις συνολικές στα 962 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στα 129,5 εκατ. ευρώ, επομένως η σχέση ξένα/ίδια δείχνει ότι ο βαθμός μόχλευσης είναι αξιόλογος.
Σε παλαιότερη έκθεση της IBG σημειώνεται το υψηλό κόστος δανεισμού της Intralot καθώς τα περισσότερα δάνεια έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο και η εταιρεία είχε επικοινωνήσει την πρόθεσή της να βρει τρόπους ώστε να μειωθεί το χρηματοδοτικό κόστος, μέσω αναχρηματοδότησης των δανείων.
Το 2015 κατέβαλε σε τόκους και συναφή έξοδα το ποσό των 65 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 37% των EBITDA.
Αν θα μπορούσε να μειώσει το κόστος δανεισμού που αγγίζει το 10% για κάποια δάνεια θα μπορούσε να δει σημαντική βελτίωση στα κέρδη προ φόρων.
Προφανώς η πώληση δραστηριοτήτων αποτελεί διαφορετική λύση από αυτήν που επεξεργαζόταν η διοίκηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2015 οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 113 εκατ. ευρώ, αλλά οι μεγάλες εκροές σε επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων στα 276 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015 από 416,9 εκατ. ευρώ στην αρχή του 2015.
Ο όμιλος το 2015 είχε ζημιές 65 εκατ. ευρώ, το 2014 ζημιές 49,5 εκατ. ευρώ, το 2013 ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ και το 2012 είχε κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο 2016 είχε ζημιές 12 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό ο τίτλος βρίσκεται σε χαμηλά τετραετίας και μάλιστα κινδυνεύει να σπάσει κρίσιμες στηρίξεις, εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί θα ανοίξει το δρόμο για προσέγγιση ιστορικών χαμηλών τιμών.
Σημειώνεται τέλος πως η δραστηριότητα στην Αυστραλία είναι από τις υποσχόμενες μαζί με τις δραστηριότητες σε ΗΠΑ και Περού, σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση της Eurobank.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS