Γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημερομηνία η 21η Οκτωβρίου του 2016 για την Πορτογαλία

Γιατί είναι πολύ κρίσιμη ημερομηνία η 21η Οκτωβρίου του 2016 για την Πορτογαλία
Τα ομόλογα της Πορτογαλίας έχουν μετά την Ελλάδα την δεύτερη υψηλότερη απόδοση και γενικώς οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί με την πορεία της Πορτογαλικής οικονομίας και των Πορτογαλικών τραπεζών.
Η τύχη της Πορτογαλίας βρίσκεται στα χέρια του καναδικού οίκου πιστοληπτικής διαβάθμισης DBRS, τον μόνο οίκο πιστοληπτικής ικανότητας που διατηρεί την Πορτογαλία σε καθεστώς investment grade.
Οι υπόλοιποι επενδυτικοί οίκοι (Fitch, Moody και ο S ​​& P έχουν υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Πορτογαλίας σε junk).
Η αξιολόγηση της DBRS στις 21 Οκτωβρίου του 2016 είναι κυριολεκτικά το μόνο πράγμα που επιτρέπει στα ομόλογα της Πορτογαλίας να παραμείνουν επιλέξιμα περίπου 1,7 δισεκ. στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ήδη οι επενδυτές έχουν αρχίσει να είναι νευρικοί με την Πορτογαλία γιατί αν η DBRS χάσει την πιστοληπτική της διαβάθμιση θα υποστεί συνέπειες με εκροές από τους επενδυτές που θα οδηγήσουν υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων.
Μέχρι πρότινος όπως υποστηρίζει το Zero Hedge ο φόβος της υποβάθμισης ήταν περιορισμένος.
Όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου του 2016 το ΑΕΠ η οικονομία της Πορτογαλίας σημείωσε πολύ μικρή πρόοδο.
Ο Fergus McCormick, ο επικεφαλής των αξιολογήσεων δημόσιου χρέους στην καναδική DBRS, σημείωσε ότι αποδειναμώνεται η προοπτική της σταθερής βαθμολογίας στην Πορτογαλίας.
Η Πορτογαλία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα καθώς αποτελεί την δεύτερη πιο αδύναμη χώρα της ευρωζώνης.
Τα ομόλογα της Πορτογαλίας έχουν μετά την Ελλάδα την δεύτερη υψηλότερη απόδοση και γενικώς οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί με την πορεία της Πορτογαλικής οικονομίας και των Πορτογαλικών τραπεζών.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Πορτογαλία να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο για αρνητικό λόγο αν χάσει το invesment grade την πιστοληπτική διαβάθμιση.


http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user230519/imageroot/2016/08/18/20160824_PORTUG.jpg

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS