Νέος πρόεδρος της Attica Bank ο Π. Ρουμελιώτης - Τι απαντά η τράπεζα

Νέος πρόεδρος της Attica Bank ο Π. Ρουμελιώτης - Τι απαντά η τράπεζα
Η Attica απαντά πως συνεχίζεται απρόσκοπτα η συναλλακτική δραστηριότητα
Νέος πρόεδρος της Attica Bank ορίστηκε ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μετά τη σημερινή (16/9) ανασύνθεση και την παραίτηση της κας Α. Πουσκούρη, έως σήμερα μη εκτελεστικού μέλους.
Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica προέβη στην ανασύνθεση του, ώστε αυτή να συμβαδίζει πλήρως με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει στην άρση της προσωρινής απαγόρευσης της χορήγησης νέων δανείων και πιστώσεων που έχει αποφασιστεί από την ΤτΕ, επισημαίνει η τράπεζα.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας έχει ως εξής:

1. Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος.

4. Ιωάννης Τσακιράκης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος.

5. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.

6. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.

10. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.

11. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο
μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση.

Η Attica απαντώντας στα τελευταία δημοσιεύματα, αναφέρει επίσης στη σχετική της ανακοίνωση πως «συνεχίζεται απρόσκοπτα η συναλλακτική δραστηριότητα, η εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της τράπεζας και η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της», ενώ συμπληρώνει:
«Όπως αναγράφεται και στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Attica Bank στις 27/7/2016, η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και η Διοίκησή της επιμελείται της πλήρους συμμόρφωσης με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ (SSM) και της ΤτΕ.
Παράλληλα, η τράπεζα έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης των 70 εκ. ευρώ για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς δείκτες της.
Η Attica Bank ενημερώνει επίσης ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 της
Τράπεζας, βάσει των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων της, διαμορφώνεται σε 17,64%.
Διευκρινίζεται, τέλος ότι στην Τράπεζα δεν υφίστανται εκκρεμότητες ούτε αιτήματα για νέα, σημαντικά δάνεια και πιστώσεις».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS