Ιχθυοκαλλιέργεια: Γυρίζει σελίδα ο κλάδος μετά τις αναδιαρθρώσεις δανείων ή ήταν πρόσκαιρη η βελτίωση

Ιχθυοκαλλιέργεια: Γυρίζει σελίδα ο κλάδος μετά τις αναδιαρθρώσεις δανείων ή ήταν πρόσκαιρη η βελτίωση
Ο πλέον εξαγωγικός κλάδος της χώρας δυσκολεύεται να δημιουργήσει κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές - Τι δείχνει το εξάμηνο Σελόντα και Νηρέα
Ελάχιστο χρόνο μετά την αναδιάρθρωση των δανείων των εταιρειών ιχθοκαλλιέργειας και μετατροπής μέρος αυτών σε μετοχές με παράλληλη αλλαγή διοικήσεων, και το ερώτημα αν γύρισαν σελίδα και άφησαν πίσω τα προβλήματα φαίνεται πως παραμένει αναπάντητο, καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις φτάνουν ξανά τα προ αναδιάρθρωσης επίπεδα.
Αν και ανήκουν στον πλέον εξαγωγικό κλάδο της χώρας που σημαίνει ότι δεν επηρεάζονται τόσο από την εγχώρια κρίση, η εικόνα εξαμήνου των εταιρειών Σελόντα και Νηρεύς εξακολουθεί να προβληματίζει.
Μάλιστα αν κάποιος ανατρέξει στο πρόσφατο παρελθόν και λάβει υπόψη και τις εταιρείες που βούλιαξαν καταλήγει στο συμπέρασμα πως ίσως κάτι δεν πάει καλά συνολικά στον κλάδο.
Μπορεί η μετατροπή δανείων να βελτίωσε την καθαρή θέση και να μείωσε το σύνολο των υποχρεώσεων, τίποτα όμως δεν δείχνει ότι η βελτίωση συνεχίζεται και πως έχει αρχίσει ένας νέος κύκλος.
Και φυσικά δημιουργείται το ερώτημα, αν θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτές ώστε οι τράπεζες σταδιακά να απελευθερωθούν από αυτές τις συμμετοχές.
Στη Σελόντα που είχε αρνητική καθαρή θέση κοντά στα 50 εκατ. ευρώ πριν γίνει η αύξηση μέσω μετατροπής δανείων σε μετοχές τώρα έχει 2 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος της χρήσης 2015.
Αυτό δείχνει πως αν δεν βγάλει κέρδη στη χρήση και βγάλει ζημιές ίσως γίνει ξανά αρνητική.
Την ίδια ώρα οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 245 εκατ. ευρώ από 203,5 εκατ. ευρώ, φτάνοντας σχεδόν ξανά τα επίπεδα που ήταν πριν γίνει η μετατροπή των δανείων σε μετοχές.
Τα τραπεζικά δάνεια, τα μακροπρόθεσμα από 101,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα 148,5 εκατ. ευρώ και τα βραχυπρόθεσμα υποχώρησαν στα 4 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ, φτάνοντας ξανά τα επίπεδα προ αναδιάρθρωσης.
Υπάρχουν απαιτήσεις 27 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 6 εκατ. ευρώ τα οποία δεν κρίνονται ως υψηλά.
Και ενώ παλαιότερα τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ήταν υψηλά και σε μία καλύτερη σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων τώρα είναι στα 98 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στις 515 χιλ. ευρώ και η ζημιά στα 3,5 εκατ. ευρώ και θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε ωφέλεια από τον φόρο εισοδήματος.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 7,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία οι εξαγωγές σε έτοιμο ψάρι αποτελούν το 78,39% των πωλήσεων και η μέση τιμή πώλησης είναι 5,43 ευρώ το κιλό.
Σύμφωνα τώρα με το εξάμηνο της Νηρεύς οι υποχρεώσεις μειώθηκαν οριακά στα 248 εκατ. ευρώ από 250 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2015 και 320 εκατ. ευρώ που ήταν προ αύξησης.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια και στην Νηρεύς αυξήθηκαν ξανά.
Ανέρχονται στα 156 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, ενώ τα βραχυπρόθεσμα μειώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ανέρχεται στα 114,7 εκατ. ευρώ και λόγω ζημιών στο εξάμηνο (6,5 εκατ. ευρώ) είναι μειωμένη.
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται μόλις στα 79 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένα έναντι του 2015.
Υπήρχαν στη λήξη του εξαμήνου απαιτήσεις 36 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 13 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι αυξημένα λόγω αύξησης των δανείων.
Η εικόνα της Νηρεύς είναι καλύτερη έναντι της Σελόντα, αφού η καθαρή θέση είναι σε υψηλότερα επίπεδα και άρα η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς συνολικές υποχρεώσεις ή προς τραπεζικές υποχρεώσεις είναι καλύτερη, ενώ οι εξαγωγές αποτελούν το 80% των πωλήσεων.
Όμως είναι φανερό πως οι εταιρείες χρειάζεται να βγάλουν κέρδη και να παράξουν υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να απαγκιστρωθούν σταδιακά από τις τράπεζες και να μειώσουν τη μόχλευση, και παράλληλα να απαγκιστρωθούν και οι τράπεζες μέσω εύρεσης επενδυτών.

Γ.Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS