Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Attica Bank στις 14 Δεκεμβρίου 2016 για τα NPLs

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Attica Bank στις 14 Δεκεμβρίου 2016 για τα NPLs
Στο επίκεντρο της συνέλευσης θα βρεθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) της Attica Bank, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Attica Bank την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου επί της οδού Ακαδημίας 54, κτηρίου της τράπεζας.
Στο επίκεντρο της συνέλευσης θα βρεθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) της Attica Bank, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, ως θέματα ημερήσιας διάταξης ορίζονται:
1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:
• Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της τράπεζας.


bankingnews.gr

BREAKING NEWS