Ηθικά προκλητικό να χαρίζονται NPLs σε funds που επενδύσουν σε ομολογιακά δάνεια – Καλύτερες οι αυξήσεις κεφαλαίου

Ηθικά προκλητικό να χαρίζονται NPLs σε funds που επενδύσουν σε ομολογιακά δάνεια – Καλύτερες οι αυξήσεις κεφαλαίου
Γιατί πρέπει να χαριστούν προμήθειες τέτοιας κλίμακας σε ένα επενδυτή που θα καλύψει ένα ομολογιακό;
Ένα ευρύτερο θέμα προβληματισμού τίθεται με αφορμή την Attica bank καθώς η προτεινόμενη και εξεταζόμενη λύση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης με έκδοση tier 1 από 70 έως 100 εκατ και ταυτόχρονα αξιοποίηση 1,034 δισεκ. NPLs προβληματικών δανείων πάσχει σε πολλούς τομείς.
Ταυτόχρονα υπάρχει πάντα η καθαρή λύση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 100-150 εκατ που θα λύσει οριστικά και αμετάκλητα τα θέματα κεφαλαίων και θα επιτρέψει στην διοίκηση της Attica bank με πολύ καλύτερους όρους να αξιοποιήσει τα NPLs.
Η Attica bank έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου για το θέμα της αξιοποίησης των NPLs και εάν δεν υπάρξει απαρτία η πρώτη επαναληπτική έχει οριστεί στις 30 Δεκεμβρίου του 2016.
Το βασικό πρόβλημα όπως καθίσταται κατανοητό είναι ότι οι 7 αρχικοί ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει προτάσεις που δεν ενθουσιάζουν ή είναι εις βάρος των συμφερόντων της Attica bank.
Να σημειωθεί ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές υποβλήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου του 2016 για την αξιοποίηση των 1,034 δισεκ. προβληματικών δανείων στην Attica bank και την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μεταξύ 70 με 100 εκατ ευρώ.
Η διαδικασία συμμετοχής έχει ορισμένους όρους
-Να επενδύσει το fund τουλάχιστον 70 εκατ σε tier 1 ή σε ένα εύρος μεταξύ 70 με 100 εκατ ώστε να καλυφθεί το δυσμενές σενάριο των stress tests και ταυτόχρονα να καλυφθεί και μέρος της παρατυπίας της αύξησης κεφαλαίου.
-Να υποβάλλει συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης των προβληματικών δανείων με στόχους και ανακτησιμότητα.
Προσέξτε αναφερόμαστε σε αξιοποίηση και όχι πώληση…
Η πώληση θα οδηγούσε σε ζημία άνω των 200 εκατ οπότε δεν ενδείκνυται.

Όμως το πρόβλημα όπως τονίστηκε είναι η ποιότητα των προτάσεων των ενδιαφερομένων.
Μεταξύ αυτών το Duet Group και άλλα funds θέλουν από το tier 1 να έχουν μια απόδοση 8% και ταυτόχρονα να πάρουν και πολύ καλές προμήθειες από την αξιοποίηση των NPLs δηλαδή συνολικά tier 1 και αξιοποίηση απόδοση άνω του 20%.
Αυτό δεν είναι ούτε ηθικό και ούτε νόμιμο να δίδονται τόσα οφέλη σε ένα επενδυτή.
Γιατί πρέπει να χαριστούν προμήθειες τέτοιας κλίμακας σε ένα επενδυτή που θα καλύψει ένα ομολογιακό;
Ποια είναι η καλύτερη λύση για την Attica bank να αξιοποιήσει μόνη της το 1 δισεκ. προβληματικά δάνεια και να μην δοθούν στον επενδυτική που θα καλύψει το ομολογιακό.
Δεν μπορεί να δίδεται απόδοση από το ομολογιακό και να χαρίζονται προμήθειες από την αξιοποίηση των NPLs.

Η διαδικασία για την αξιοποίηση των NPLs

Από τους 7 υποψηφίους τελικά 2 θα αποτελούν και την short list που έχει ήδη καθοριστεί.
Εν συνεχεία και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα τρέχει παράλληλα η αξιολόγηση των δύο υποψηφίων και το αργότερο μέσα Δεκεμβρίου θα έχει επιλεγεί ο υποψήφιος που θα επενδύσει 70 έως 100 εκατ και τα αξιοποιήσει τα 1,034 δισεκ. προβληματικά δάνεια.

Ποιοι οι στόχοι;

Στόχος σε διάστημα 5 με 7 έτη είναι από τα 1,034 δισεκ. να ανακτηθούν τα 400 εκατ.
Ανάκτηση δεν σημαίνει κέρδος προς αποφυγή παρερμηνείας.
Η Attica bank θα αρχίσει να κερδίζει μόνο εάν οι ανακτήσεις ξεπεράσουν τα 400 εκατ.
Ο στόχος αυτός ωστόσο φαίνεται πολύ αισιόδοξος και θεωρούμε ότι θα αναθεωρηθεί χαμηλότερα.
Θυμίζουμε ότι για το 1 δισεκ. προβληματικά δάνεια το Duet τα τιμολογούσε 200 εκατ στο παρελθόν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS