DBRS: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση CCC (high) της Ελλάδας - Σταθερό το outlook - Υψηλά τα NPLs

DBRS: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση CCC (high) της Ελλάδας - Σταθερό το outlook - Υψηλά τα NPLs
Ωστόσο, καθιστά σαφές ο οίκος, οι πιστωτικές προκλήσεις είναι σημαντικές
Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε CCC (high) προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ο καναδικός οίκος αξιολογήσεων DBRS, διατηρώντας αμετάβλητο το σταθερό outlook [trend] της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση CCC (υψηλή) αντικατοπτρίζει το πολύ υψηλό επίπεδο του χρέους του δημόσιου τομέα της Ελλάδας και την πολιτική πρόκληση, που οι ελληνικές αρχές και οι θεσμικοί δανειστές της χώρας αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να βάλουν σε καθοδική τροχιά.
Ο DBRS επισημαίνει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στην άρσγ των ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίου που επιβλήθηκαν το 2015 και στη βελτίωση της ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πάντως, ο DBRS εξακολουθεί να ανησυχεί για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και των αρνητικών επιπτώσεων του υψηλού επιπέδου των απομειωμένων δανείων στην ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης στο μέλλον.
Η σταθερή τάση αντανακλά την άποψη του οίκου ότι το τρέχον πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της χώρας συνεχίζει να ενισχύει τη σταθεροποίηση του τραπεζικού κλάδου και της οικονομίας.
Οι προηγούμενες εκταμιεύσεις από το συνολικό ποσό των 86 δισ. ευρώ του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας έχει χαλαρώσει τη ρευστότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα και κάποια πρώρα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης αρχίζουν να ανατέλλουν.
Η εν αναμονή ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης του προγράμματος θα απελευθερώσει επιπλέον πόρους για την υποστήριξη τόσο της πραγματικής οικονομίας, όσο και για τη βελτίωση της οικονομικής υγείας του τραπεζικού τομέα.
Τα δυνατά στοιχεία της Ελλάδας περιλαμβάνουν τα οφέλη από την ένταξή της στην Ευρωζώνη και την πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Από το 2009 η χώρα έχει υλοποιήσει μια σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, τονίζει ο DBRS.
Επιπλέον, έχει σημειωθεί πρόοδος με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στην αγορά εργασίας, της μεταρρύθμισης του φορολογικού κώδικα και του εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης.
Ο εξωτερικός τομέας έχει, επίσης, ενισχυθεί με τη μετατροπή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από ένα μεγάλο έλλειμμα σε ένα μικρό πλεόνασμα.
Ωστόσο, καθιστά σαφές ο οίκος, οι πιστωτικές προκλήσεις είναι σημαντικές.
Ενώ υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ προσπαθεί να εξυγιάνει τα δημοσιονομικά στο πλαίσιο μιας εύθραυστης κυβέρνησης συνασπισμού.
Η επίτευξη των δημοσιονομικών προσαρμογών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εν μέσω κοινωνικών περιορισμών και μια μικρής πλειοψηφίας μόλις τριών εδρών στο κοινοβούλιο εξακολουθεί να είναι δύσκολη.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα το 2015, οι ισολογισμοί των τραπεζών παραμένουν αδύναμοι και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) σε υψηλό επίπεδο.
Από την άλλη πλευρά, η επίμονη απόσυρση των τραπεζικών καταθέσεων έχει σταθεροποιηθεί και τους τελευταίους έξι μήνες καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες.
Επιπροσθέτως, έχει γίνει μερική άρση των capital controls που επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015.
Πάντως, η πιστωτική επέκταση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα παραμένει σε πτωτική πορεία και η οικονομική ανάκαμψη είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και ευάλωτη σε αρνητικά πολιτικά γεγονότα.

Ο καναδικός οίκος τονίζει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί με:
1) Διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών στις δημοσιονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις.
2) Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.
3) Εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου τομέα.
4) Οικονομική ανάκαμψη.

Ο καναδικός οίκος τονίζει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας θα μπορούσε να υποβαθμιστεί με:
1) Έλλειψη συνεργασίας με τους θεσμικούς πιστωτές.
2) Εξωτερικές καθυστερήσεις πληρωμών εξυπηρέτησης του χρέους.
3) Ανανεωμένη αστάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS