Το προσωπικό στοίχημα του Θ. Πανταλάκη στην Attica Bank και το ρίσκο του σχεδίου με τα NPEs

Το προσωπικό στοίχημα του Θ. Πανταλάκη στην Attica Bank και το ρίσκο του σχεδίου με τα NPEs
Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μπορεί να παρουσιάσει κερδοφορία το 2018
Η Attica Bank ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θεόδωρο Πανταλάκη να αποδείξει την αξία του ως τραπεζίτης και πόσο γρήγορα θα φέρει θετικό πρόσημο στον ισολογισμό της τράπεζας.
Το προσωπικό στοίχημα του Θεόδωρου Πανταλάκη μετρά από τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων καθώς δόθηκε η έγκριση στο σχέδιο της διοίκησης για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» δανείων ύψους 1,2 δισ ευρώ.
Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μπορεί να παρουσιάσει κερδοφορία το 2018 και την ίδια στιγμή θα προχωρήσει στην περικοπή του λειτουργικού κόστους της τράπεζας στα επίπεδα του 25% ενώ προσδοκά να αυξηθούν τα έσοδα στα επίπεδα του 10% το επόμενο διάστημα.
Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιρειών της τράπεζας.
Επίσης το σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας θα έχει ως βασικό στόχο την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 27,5 εκατ. ευρώ και μαζί με τα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος θα φθάσει τα 54 εκατ. ευρώ.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2017.
Ο πυλώνας εξυγίανσης και ανάπτυξης της τράπεζας θα στηριχθεί στους καταθέτες οι οποίοι από τη νέα χρονιά θα δοθούν πιο ελκυστικά προϊόντα για τις καταθέσεις τους.
Να σημειωθεί ότι την περίοδο της διοικητικής κρίσης της τράπεζας και ειδικότερα τον περασμένο Σεπτέμβριο με την κορύφωση των γεγονότων για το μέλλον της, έφυγαν περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Οι καταθέτες που απέσυραν τα χρήματα τους ήταν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φοβήθηκαν ενώ οι ανώνυμοι καταθέτες δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση.
Ωστόσο η διοίκηση της τράπεζας άκουσε τα παράπονα των μικρομετόχων για την καταστροφική πορεία της μετοχής της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η τιμή της μετοχής έχει κατρακυλήσει στα 0,044 ευρώ όταν η τελευταία ΑΜΚ είχε πραγματοποιηθεί στα 0,30 λεπτά του ευρώ.
Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης αναφερόμενος στους μετόχους είπε ότι η τράπεζα έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις με αρκετούς περιορισμούς που δεν τις επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα κατά το δοκούν και με αθέμιτο τρόπο.
Ο κ. Πανταλάκης διευκρίνισε ότι όσο οι εγγυήσεις παραμένουν στο τραπέζι δεν υπάρχουν περιθώρια.
Η Τράπεζα Αττικής έλαβε 100 εκατ. ευρώ ως εγγύηση και πήγαν στα εποπτικά κεφάλαια τα οποία πρέπει να επιστραφούν στα τέλη του 2018. Επίσης εκδόθηκε ομόλογο αξίας 280 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας , το οποί ί δεν έχει αξιοποιηθεί από την τράπεζα.
Ο κ. Πανταλάκης είπε ότι η τράπεζα μόλις βγει από το πρόγραμμα της κρατικής ενίσχυσης είναι προφανές ότι θα στηριχθεί στους μετόχους και στους καταθέτες.
Ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης είπε ότι το 2017 θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αρνητικό ισοζύγιο που έχει διαμορφωθεί στην τράπεζα και το 2018 θα την επαναφέρουμε σε κερδοφορία.
Η τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων της τράπεζας και η διαχείριση τους αποτελούν μια καινοτομία για την εγχώρια αγορά είπε στο περιθώριο της Γ των μετόχων ο κ. Πανταλάκης.
Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν επτά υποψηφιότητες για την αξιοποίηση των «κόκκινων» δανείων και θα γίνουν με τη σύσταση μιας κοινής εταιρείας Ειδικότερα η Attica Bank σε ανακοίνωση της αναφέρει τη διαδικασία τιτλοποίησης των «κόκκινων» δανείων.

Attica Bank: Εξυγίανση Ισολογισμού με τιτλοποίηση δανείων και εκκίνηση νέων πιστοδοτήσεων

Η Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, εξουσιοδότησε τη Διοίκηση της Τράπεζας να προχωρήσει τις διαδικασίες τιτλοποίησης δανείων σε οριστική καθυστέρηση, εκδίδοντας δύο ομόλογα με ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Μετά την εξειδίκευση των όρων έκδοσης των ομολόγων, θα συγκληθεί εκ νέου το σώμα των μετόχων, προκειμένου να δώσει την οριστική έγκριση του και να προχωρήσει η όλη διαδικασία.
Κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της Τράπεζας αποτελεί η προ ημερών υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αποσταλεί προς την DG Comp μέχρι την 21η Δεκεμβρίου για την οριστική έγκρισή του.
Η Διοίκηση της Attica Bank δημοσιοποίησε επίσης και άλλες κινήσεις απομόχλευσης του ισολογισμού της, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των 5 θυγατρικών της.
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ NPLs

Βήμα 1: Τιτλοποίηση δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού, περίπου 1.045 εκ. Ευρώ
Μεταφορά από την Τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση (περίπου 1.045 εκ. Ευρώ) σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω 2 χρεόγραφα:
α. Ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας λ.χ. 415 εκ. Ευρώ (Senior Note).
β. Ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας λ.χ. 630 εκ. Ευρώ (Junior Note).
γ. Τα 2 ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.
Το ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 415 εκ. Ευρώ έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί το ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 630 εκ. Ευρώ.
Η Διοίκηση της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να εξειδικεύσει τους όρους των ομολόγων που θα εκδοθούν και να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για να εγκρίνει τον επενδυτή και τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης του προγράμματος.

Βήμα 2: Ίδρυση Εταιρείας Διαχείρισης από την ATTICA BANK
Η Τράπεζα θα ιδρύσει μια Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) (AMC), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4354/2015.
Το SPV, εταιρεία ειδικού σκοπού, θα συνάψει μία Σύμβαση Διαχείρισης Απαιτήσεων (SLA) 7ετούς τουλάχιστον διάρκειας του εν θέματι χαρτοφυλακίου. Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ τη AMC SPV θα είναι μία “arm’s length” συμφωνία αναφορικά με τις προβλεπόμενες αμοιβές διαχείρισης.

Βήμα 3: Απόκτηση μέχρι του 80% του AMC από τον υποψήφιο επενδυτή
Ο επενδυτής θα αποκτήσει μέχρι το 80% της AMC με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης δανείων.

Βήμα 4: Πώληση του Junior Note από την Τράπεζα
Θα προβλεφθεί δυνατότητα από την Τράπεζα, όταν τα θεσμικά εμπόδια θα έχουν αρθεί, να πωλήσει το Junior Note ποσού 630 εκ. έναντι ενδεικτικού τιμήματος (λ.χ. 1-2€), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης (de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΚ
Εναλλακτικώς :
B.1. Η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Tier II το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας και θα καλυφθεί από τον υποψήφιο επενδυτή με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις.
Συγκεκριμένα η Τράπεζα θα εκδώσει ένα Tier II κοινό ομόλογο ονομαστικής αξίας 70 εκ. Ευρώ. Το ομόλογο θα φέρει ένα σταθερό ή κυμαινομένου επιτοκίου κουπόνι.
Ο υποψήφιος επενδυτής θα καλύψει με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις το συνολικό ποσό των 70εκ. Ευρώ στο ομόλογο που θα έχει εκδοθεί από την Τράπεζα.
Β.2. Με την προϋπόθεση ότι θα νομοθετηθεί παράταση του αναβαλλόμενου φόρου, ο επενδυτής θα δύναται να εξαγοράσει το Junior Note (true sale) έναντι ποσού, το οποίο θα προσμετράται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως TIER I και θα τυγχάνει της αποδοχής των εποπτικών Αρχών.
Επίσης, η Διοίκηση της Τράπεζας ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους αναφορικά με τις εξής εξελίξεις:

Την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας με τη συμμετοχή σε αυτό περί του 10% του προσωπικού της Τράπεζας (86 άτομα).

Την υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πλάνο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας προβλέπει, την απομόχλευση του ισολογισμού, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστος της Τράπεζας και την επάνοδό της σε κερδοφορία εντός του 2018 και πρόβλεψη ισορροπημένου ισολογισμού για το 2017.

Την εξέλιξη της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας με την δημιουργία ενός ευέλικτου οργανωτικού σχήματος, γεγονός που θα συμβάλει και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Την συμμετοχή της Τράπεζας σε προγράμματα ενίσχυσης της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΤΕΑΝ και άλλων εγχώριων και διεθνών οργανισμών, με την παροχή των πρώτων δανειοδοτήσεων εντός του τρέχοντος έτους και συνέχισή τους το 2017.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS