Παραιτήθηκε το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Marfin, Iskandar Safa

Παραιτήθηκε το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Marfin, Iskandar Safa
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την τυχόν αντικατάστασή του
Η Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι ο κ. Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την τυχόν αντικατάστασή του, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και την
ισχύουσα νομοθεσία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS