Πλωτή μονάδα επαν-αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) εγκαινίασε στη Σμύρνη η Τουρκία

Πλωτή μονάδα επαν-αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) εγκαινίασε στη Σμύρνη η Τουρκία
Η νέα πλωτή μονάδα είναι μία από τις δύο μονάδες FSRU που διαθέτει η ENGIE, ονομάζεται «Neptune» και έχει αποθηκευτική ικανότητα 145 χιλ. κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG
Την πρώτη της πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαν-αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) που θα λειτουργεί ως τερματικός σταθμός εισαγωγής LNG, εγκαινίασε σήμερα Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 η Τουρκία στο Çakmakli της Σμύρνης, δίνοντάς της την ονομασία ETKI LNG terminal.
Τα εγκαίνια πραγματοποίησε η γαλλική εταιρεία διανομής ενέργειας ENGIE και οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες Kolin και Kalyon.
Η νέα πλωτή μονάδα είναι μία από τις δύο μονάδες FSRU που διαθέτει η ENGIE, ονομάζεται «Neptune» και έχει αποθηκευτική ικανότητα 145 χιλ. κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG.
Στην Τουρκία θα δέχεται και θα αποθηκεύει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο θα επαν-αεριοποιεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και θα το τροφοδοτεί στο δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας.
Η υποδομή για την αποθήκευση και επεξεργασία του φυσικού αερίου περιλαμβάνει μια προβλήτα και έναν επίγειο αγωγό που διασυνδέει τον τερματικό σταθμό με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η τουρκική BOTAS.
Η νέα πλωτή μονάδα έχει ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα 20 εκατ. κ.μ. επαν-αεριοποιημένου φυσικού αερίου και θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες δύο παραθαλάσσιες μονάδες LNG που διαθέτει η Τουρκία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS