Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι αναδιαρθρώσεις δανείων εισηγμένων – Τι αλλάζει για τους μετόχους

Με αργούς ρυθμούς προχωρούν οι αναδιαρθρώσεις δανείων εισηγμένων – Τι αλλάζει για τους μετόχους
Οι τράπεζες ακολουθούν δύο πρακτικές: Ή παίρνουν τον έλεγχο μετοχοποιώντας υποχρεώσεις ή στέκονται αρωγοί στο νέο σχέδιο όταν ο βασικός μέτοχος βάζει νέο χρήμα
Δεκάδες εισηγμένες βρίσκονται στα «γκισέ» των τραπεζών και ζητούν επαναδιαπραγμάτευση των όρων των δανείων, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν σοβαρά θέματα εξυπηρέτησης.
Προς το παρόν, λίγες είναι οι ανακοινώσεις αναδιάρθρωσης δανείων, καθώς όπως φαίνεται οι συνομιλίες κρατούν καιρό και τα θέματα που υπάρχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι αρκετά.
Το θέμα είναι τι γίνεται με τους μετόχους, οι οποίοι έχουν είτε λίγες είτε πολλές μετοχές στην εκάστοτε εισηγμένη.
Η εταιρεία που επιθυμεί να αναδιαρθρώσει τα δάνειά της, προχωρά ή σε αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και παράλληλα γίνεται ρύθμιση των δανείων από τις τράπεζες, ή δεν βάζει μετρητά ο βασικός μέτοχος και η τράπεζα αποκτά τον έλεγχο.
Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που είδαμε πριν λίγο καιρό στις εισηγμένες Σελόντα και Νηρεύς, όπου οι τράπεζες μετοχοποίησαν υποχρεώσεις και πήραν τον έλεγχο.
Σε αυτήν την περίπτωση ο μέτοχος θεωρητικά έχασε αφού αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών και μειώθηκε η συμμετοχή του στον συνολικό αριθμό μετοχών.
Ωστόσο, αν δεν είχε γίνει το «dilution» πιθανότατα να μην είχε σωθεί η εισηγμένη και να έχανε όλα του τα χρήματα.
Όμως και στην άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν ο βασικός μέτοχος προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου, αναμένεται να μειωθεί η αναλογία του στο συνολικό αριθμό μετοχών αν δεν συμμετάσχει στην αύξηση, που στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικρομέτοχοι δε συμμετέχουν.
Όμως αυτή η λύση είναι η καλύτερη για τους μετόχους, γιατί πρώτον φαίνεται η διάθεση του επιχειρηματία να σώσει την επιχείρηση, ενισχύεται άμεσα κεφαλαιακά η εταιρεία και μειώνει το δανεισμό με παράλληλη μείωση επιτοκίου ή και κεφαλαίου.
Αυτό γίνεται στην περίπτωση της Νίκας, ενώ δεν γίνεται για παράδειγμα στην περίπτωση της Forthnet.
Ο νέος μέτοχος της Νίκας θα προχωρήσει σε reverse split και στη συνέχεια σε μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Αυτή η εξέλιξη ζημιώνει τους μετόχους, ενώ θα γίνει και αύξηση κεφαλαίου έως 23,3 εκατ. ευρώ.
Όσοι δεν λάβουν μέρος θα έχουν επιπλέον ζημιά.
Όμως, θα ισχυροποιηθεί ο ισολογισμός αφού θα μειωθεί η αρνητική καθαρή θέση, ενώ η μεταβίβαση του ακινήτου θα μειώσει περαιτέρω τον δανεισμό και σε συνδυασμό των παραπάνω και της διαγραφής μέρος των δανείων από τις τράπεζες θα μειωθεί στα 26,4 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, ακόμα θα χρειαστεί να γίνουν πολλά μέχρι να υπάρξουν κέρδη και να έχουν καλό ύψος τα ίδια κεφάλαια.
Πρόσφατα, η Υάλκο ανακοίνωσε ρύθμιση των δανείων με κάλυψη από τις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν και το μετατρέψιμο σε μετοχές.
Οι τράπεζες λοιπόν παίρνουν τον έλεγχο, αλλά βραχυπρόθεσμα δεν βελτιώνεται ο ισολογισμός που σύμφωνα με το εξάμηνο η καθαρή θέση ήταν αρνητική κατά 20 εκατ. ευρώ περίπου.
Ζητούμενο είναι η βελτίωση των πωλήσεων, η μείωση του κόστους η αύξηση των EBITDA και η μείωση της ζημιάς η οποία θα επιτευχθεί λόγω μείωσης τόκων σύμφωνα με την εισηγμένη.
Αν η εισηγμένη δεν καταφέρει να πληρώνει τόκους και κεφάλαιο, θα γίνει μετατροπή σε μετοχές και τότε θα αλλάξει η μετοχική σύνθεση.
Η Forthnet έκανε κάτι ανάλογο με την Yalco και περνάει και αυτή στις τράπεζες, χωρίς να υπάρχει άμεση βελτίωση της αρνητικής καθαρής θέσης που ανερχόταν στο εξάμηνο στα
-174 εκατ. ευρώ.
Οι μέτοχοι θα χάσουν δύναμη στην εταιρεία όταν γίνει η μετατροπή των δανείων σε μετοχές, αλλά θα βελτιωθεί κεφαλαιακά η εταιρεία.
Αρκεί μέχρι τότε να μην έχει διευθυνθεί περαιτέρω η αρνητική καθαρή θέση.
Πρόσφατα η Βαράγκης ανακοίνωσε πως κεφαλαιοποίησε υποχρεώσεις της εταιρείας ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και άντλησε μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 4 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει αρνητική καθαρή θέση 7,5 εκατ. ευρώ και αν το ομολογιακό ήταν σε μετοχές θα υπήρχε άμεση βελτίωση.
Όταν θα μετατραπούν οι ομολογίες σε μετοχές θα υπάρξει dilution στους μετόχους, αλλά και βελτίωση του ισολογισμού.
Η Βιοκαρπέτ που έχει υψηλή καθαρή θέση αναδιάρθρωσε πρόσφατα τις δανειακές της υποχρεώσεις πετυχαίνοντας χρηματοοικονομική σταθερότητα μακροπρόθεσμα, μείωση κόστους δανεισμού και επιπλέον ρευστότητα.
Εύκολη αναδιάρθρωση πέτυχε και η Κορρές καθώς ο ισολογισμός όπως και στην περίπτωση της Βιοκαρπέτ δεν έχει θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού 22,5 εκατ. ευρώ με το οποίο αναχρηματοδοτεί παλαιότερο ομολογιακό και χρηματοδοτεί επιχειρηματικά πλάνα.
Και στις δύο παραπάνω εταιρείες δεν αλλάζει κάτι για τους μετόχους.
Η Ιντραλότ αναχρηματοδότησε με επιτυχία δάνειά της και σύμφωνα με την εταιρεία μείωσε το κόστος δανεισμού, χωρίς να αλλάξει κάτι για τους μετόχους.
Τέλος η Ιονική Ξενοδοχειακή μετά και την εξαγορά της ρυθμίζει τα δάνειά της.
Η αλλαγή για τους λιγοστούς μετόχους εδώ είναι πως θα χάσουν τις μετοχές τους με καλό τίμημα καθώς έχει κατατεθεί δημόσια πρόταση λόγω της εξαγοράς.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS