Το big plan – Πως τελειώνει το «…exit» - Ευρώπη 3 ταχυτήτων με την Ελλάδα στην τελευταία κατηγορία, παρία, χωρίς προνόμια

Το big plan – Πως τελειώνει το «…exit» - Ευρώπη 3 ταχυτήτων με την Ελλάδα στην τελευταία κατηγορία, παρία, χωρίς προνόμια
Η Ευρώπη των 3 ταχυτήτων φαίνεται ότι είναι το επόμενο επεισόδιο με την Ελλάδα να στιγματίζεται ως ο παρίας της ευρωζώνης.
Η Ευρώπη εξελίσσεται όχι προς την ολοκλήρωση αλλά προς την δημιουργία πολλών ταχυτήτων και δυστυχώς για την Ελλάδα… θα ενταχθεί στην τελευταία κατηγορία, θα είναι ο παρίας της Ευρώπης.
Ευρωβουλευτής που μίλησε στο bankingnews αναλύει ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη.
«Στην Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα πάσης φύσεως ....ΕΧΙΤ έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημία και προφανώς πλήξει την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Ήδη στις ελίτ και στους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς των Βρυξελλών έχει εγκαταλειφθεί το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στο προσκήνιο βρίσκεται το big plan το μεγάλο σχέδιο το οποίο θα δώσει ένα οριστικό τέλος στα κάθε είδους exit.
Την αρχή έκανε η Ελλάδα με το Grexit και ακολούθησε πλήθος χωρών όπως Italexit, Nexit, Frexit κ.α.
Πως θα μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που προκαλεί το ....EXIT;
Η λύση είναι η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ή πιο συγκεκριμένα 3 ταχυτήτων....
Στην πρώτη ταχύτητα θα βρίσκεται ο πυρήνας των χωρών της Ευρώπης π.χ. Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία και άλλες χώρες της κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Η πρώτη ταχύτητα θα απολαμβάνει όλα τα προνόμια της Ευρωζώνης.
Στην δεύτερη κατηγορία θα βρεθούν οι χώρες που πέρασαν διάφορες κρίσεις π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία και άλλες που ταλαιπωρήθηκαν μεν αλλά μπορούν να ανακάμψουν.
Η δεύτερη ταχύτητα θα έχει προνόμια αλλά λιγότερα από την πρώτη ταχύτητα.
Η τρίτη ταχύτητα σχεδιάζεται για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα θα είναι μια ταχύτητα μόνη της, θα αποτελεί τον παρία της ευρωζώνης, θα έχει ευρώ αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα προνόμια.
Π.χ. οριστικά δεν θα μπορεί να πάρει ποσοτική χαλάρωση, θα λαμβάνει μικρότερα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Θα έχει λιγότερες υποχρεώσεις αλλά θα λαμβάνει και πολύ λιγότερα ανταλλάγματα.
Με αυτή την λύση την Ευρώπη των 3 ταχυτήτων θα επιλυθούν τα εξής προβλήματα
1)Θα εγκαταλειφθεί οριστικά το ...exit από την Ευρώπη.
2)Οι χώρες των χαμηλότερων ταχυτήτων θα έχουν κίνητρο να βελτιωθούν ώστε να μπουν στην πρώτη ταχύτητα που θα απολαμβάνει πλήθος προνομίων.
3)Οι χώρες θα έχουν αντικίνητρο την τρίτη κατηγορία όπου θα βρίσκεται η Ελλάδα καθώς δεν θα υπάρχουν προνόμια.
4)Η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική και νομισματική ένωση αλλά οι συνεπείς χώρες θα επιβραβεύονται σε αντίθεση με τις ασυνεπείς τύπου Ελλάδα που δεν θα έχουν προνόμια αλλά θα μετριαστούν και οι υποχρεώσεις»

Συμπέρασμα


Η Ευρώπη των 3 ταχυτήτων φαίνεται ότι είναι το επόμενο επεισόδιο με την Ελλάδα να στιγματίζεται ως ο παρίας της ευρωζώνης.

(Πρώτη Ενημέρωση: 14:27, Τετάρτη 15 Μαρτίου)
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS