Το δις εξαμαρτείν… για την Ιντρακόμ Κατασκευές στις αγορές τραπεζικών μετοχών – Πόσα έχασε κάθε φορά

Το δις εξαμαρτείν… για την Ιντρακόμ Κατασκευές στις αγορές τραπεζικών μετοχών – Πόσα έχασε κάθε φορά
Καταγράφεται αλλαγή «στρατηγικής» από πολλές εισηγμένες καθώς παλαιότερα ανακοίνωναν αναλυτικά τις αγορές μετοχών ενώ τώρα δεν τις αναφέρουν ονομαστικά
Πολλές εισηγμένες έχουν καεί πρόσφατα από τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές του ΧΑ.
Στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση συμμετείχαν με αρκετά κεφάλαια αρκετές εισηγμένες και όσες δεν πούλησαν γρήγορα έγραψαν μεγάλες ζημιές.
Για κάποιες το λάθος αυτό δεν συνέβη για πρώτη φορά.
Η Ιντρακόμ Κατασκευές επένδυσε και το 2013 σε μετοχές τραπεζών, χάνοντας μερικά εκατομμύρια ευρώ και το ίδιο λάθος επανέλαβε το 2016, ευτυχώς με μικρότερη ζημιά.
Μάλιστα η εταιρεία έχασε δύο φορές κεφάλαια τα οποία τοποθέτησε στην ίδια μετοχή.
Αυτό που καταγράφεται επίσης στους ισολογισμούς είναι ότι κάποιες εισηγμένες αποφεύγουν να πουν ποιες είναι οι επενδύσεις τους.
Για παράδειγμα ενώ αναφέρουν πως έχουν διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και πως κάποια είναι μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ, δεν ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό που έχουν τοποθετήσει τα κεφάλαια της εταιρείας.
Στην Ιντρακόμ Κατασκευές πρέπει να ανατρέξουμε στον ισολογισμό του 2013 για να λάβουμε καλύτερη πληροφόρηση.
Τότε βλέπουμε πως τοποθέτησε κεφάλαια στην Τράπεζα Αττικής σε μετοχές και μετατρέψιμες ομολογίες, τα οποία και έχασε και τότε βλέπουμε τη συμμετοχή στην Άλφα Γκρίσιν πόσο είχε αποτιμηθεί.
Για να δούμε πως προέκυψε η ζημιά του 2016 πρέπει να ανατρέξουμε στον ισολογισμό του 2015 όπου βλέπουμε ότι υπήρξε τοποθέτηση σε τραπεζικές μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση ξεκίνησε τον Ιανουάριου του 2016.
Πιο αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει πως στη διάρκεια της χρήσης 2016 καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας απομείωση ύψους 2,247 εκατ. ευρώ αντίστοιχα που αφορά επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους.
Η εταιρεία δεν διευκρινίζει ποιοι ήταν αυτοί οι εισηγμένοι τίτλοι αλλά από τον ισολογισμό του 2016 βλέπουμε πως υπήρχαν προσθήκες που αφορούσαν στη συμμετοχή σε τραπεζικές κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 18 Ιανουαρίου 2016.
Επομένως η ζημιά προέρχεται από αγορά τραπεζικών μετοχών όπως έκαναν πολλές εισηγμένες κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης χάνοντας μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους (π.χ. ΕΥΔΑΠ).
Αν τώρα ανατρέξουμε στην ειδησεογραφία εκείνης της ημέρας θα δούμε πως στις 18.1.16 μπήκαν οι μετοχές από την αύξηση της Τράπεζας Αττικής.
Δηλαδή, η εταιρεία και πάλι αγόρασε μετοχές τράπεζας που πριν ελάχιστα χρόνια είχε γράψει μεγάλη ζημιά.
Στον ισολογισμό του 2015 βλέπουμε πως είχε στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας απομείωση ύψους 5,258 εκατ. ευρώ αντίστοιχα που αφορούσε και πάλι επενδύσεις σε εισηγμένους τίτλους, χωρίς να αναφέρεται ποιοι ήταν αυτοί.
Στην χρήση του 2013 όμως υπάρχουν προσθήκες ύψους 5,8 εκατ. ευρώ που αφορούν στην απόκτηση τραπεζικών μετοχών και ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές.
Ο ισολογισμός εμφανίζει αποτίμηση για μετοχές της Τράπεζας Αττικής ύψους 3,5 εκατ. ευρώ και μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 1,22 εκατ. ευρώ και είναι ο τελευταίος ισολογισμός που μαθαίνουμε που ακριβώς έχει επενδύσει η εταιρεία.
Υπάρχουν μειώσεις ύψους 2.035.000 ευρώ που αφορούν στην πώληση μέρους κατεχόμενων προνομιούχων μετοχών της Hellas online που συμψηφίστηκε με υποχρέωση προς την μητρική εταιρεία Intracom Holdings.
Σημειώνεται πως στη χρήση 2013 φαίνεται πως έχει γίνει αποτίμηση της συμμετοχής στην Άλφα Γκρίσιν η οποία δεν υπερβαίνει τις 300 χιλ. ευρώ.
Η μετοχή ανεστάλη από τη διαπραγμάτευση πριν λίγες μέρες αλλά η ζημιά θα είναι περιορισμένη για την εταιρεία.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS