Katainen: Η παγκοσμιοποίηση είναι μια τεράστια δύναμη με οφέλη για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο

Katainen: Η παγκοσμιοποίηση είναι μια τεράστια δύναμη με οφέλη για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο
Το σημερινό σχετικό έγγραφο της Κομισιόν αποβλέπει στην έναρξη διαλόγου για το πώς η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της μπορούν να διαπλάσουν την παγκοσμιοποίηση
Η παγκοσμιοποίηση είναι μια τεράστια δύναμη με οφέλη για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με πολλές προκλήσεις, υποστηρίζει ο Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας πως «για να διατηρηθούν τα οφέλη από το άνοιγμα των αγορών, αλλά και για να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματά του, η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει μια ισχυρότερη παγκόσμια τάξη βάσει κανόνων, να κινηθεί με αποφασιστικότητα κατά των αθέμιτων πρακτικών, να καταστήσει τις κοινωνίες μας ανθεκτικότερες και τις οικονομίες μας ανταγωνιστικότερες μέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον».
Με βάση μια αμερόληπτη αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης, το σημερινό σχετικό έγγραφο της Κομισιόν αποβλέπει στην έναρξη διαλόγου για το πώς η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της μπορούν να διαπλάσουν την παγκοσμιοποίηση με τρόπο που προκαταλαμβάνει τις μελλοντικές εξελίξεις και βελτιώνει τη ζωή των Ευρωπαίων.
Από την πλευρά του, ο κ. Frans Timmermans, πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής:
«Η παγκοσμιοποίηση είναι καλή για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, αλλά αυτό δεν έχει νόημα για τους πολίτες μας όταν τα οφέλη δεν κατανέμονται με δίκαιο και πιο ισότιμο τρόπο.
Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει στην αναδιατύπωση του παγκόσμιου εγχειριδίου κανόνων έτσι ώστε το ελεύθερο εμπόριο να γίνει δίκαιο εμπόριο.
Έτσι ώστε η παγκοσμιοποίηση να καταστεί βιώσιμη και να αποβεί προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.
Ταυτόχρονα, πρέπει να εστιάσουμε τις πολιτικές μας στο να έχουν οι πολίτες την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συμβαδίσουν με την εξέλιξη των οικονομιών μας.
Η καλύτερη ανακατανομή θα συμβάλει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης στις οποίες βασίζεται αυτή η Ένωση».
Το έγγραφο προβληματισμού εξετάζει με ειλικρίνεια τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης για την Ε.Ε.
Πράγματι, είναι γεγονός ότι, ακόμη και αν η παγκοσμιοποίηση ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό την Ε.Ε., την έφερε εντούτοις αντιμέτωπη και με πολλές προκλήσεις. Ανά την υφήλιο, η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε στην έξοδο εκατοντάδων εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια και έδωσε τη δυνατότητα σε φτωχότερες χώρες να καλύψουν χαμένο έδαφος.
Όσον αφορά την Ε.Ε., το παγκόσμιο εμπόριο έδωσε ώθηση στην οικονομική της ανάπτυξη, και κάθε 1 δισ. ευρώ πρόσθετων εξαγωγών στήριξε 14.000 θέσεις εργασίας.
Επίσης, οι φθηνότερες εισαγωγές έχουν οφέλη ιδίως για τα φτωχότερα νοικοκυριά.
Ωστόσο, τα οφέλη αυτά δεν προκύπτουν αυτόματα ούτε κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των πολιτών μας.
Η Ευρώπη επηρεάζεται επίσης από το γεγονός ότι άλλες χώρες δεν ασπάζονται τα ίδια πρότυπα σε τομείς όπως η απασχόληση, το περιβάλλον ή η ασφάλεια, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές εταιρείες να είναι λιγότερο σε θέση να ανταγωνιστούν ξένες εταιρείες σε επίπεδο τιμών και μόνο• αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο εργοστασίων, απώλειες θέσεων εργασίας ή πιέσεις για υποβάθμιση αμοιβών και όρων απασχόλησης των εργαζομένων.
Ωστόσο, η λύση δεν έγκειται ούτε στον προστατευτισμό, ούτε στην πολιτική του laissez-faire.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο έγγραφο προβληματισμού δείχνουν με σαφήνεια ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να είναι επωφελής όταν τιθασεύεται με τον σωστό τρόπο.
Η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει την καλύτερη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης συνεργαζόμενη τόσο με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, όσο και με τους διεθνείς εταίρους της και άλλους ενδιαφερομένους. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε από κοινού την ευκαιρία να διαπλάσουμε την παγκοσμιοποίηση με βάση τις δικές μας αξίες και συμφέροντα.
Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού ανοίγει έναν ζωτικής σημασίας διάλογο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. θα μπορέσει να τιθασεύσει την παγκοσμιοποίηση και να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της.
Όσον αφορά το εξωτερικό μέτωπο, το έγγραφο επικεντρώνεται στην ανάγκη να διαμορφώσουμε μια πραγματικά βιώσιμη παγκόσμια τάξη στηριζόμενη σε κοινούς κανόνες και κοινό θεματολόγιο.
Η ΕΕ ήταν πάντοτε υπέρ ενός ισχυρού και αποτελεσματικού ‘πολυμερούς’ παγκόσμιου εγχειριδίου κανόνων και θα πρέπει να συνεχίσει να το αναπτύσσει έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων.
Για παράδειγμα, η Ε.Ε. θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις για νέους κανόνες που δημιουργούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της αντιμετώπισης επιζήμιων και αθέμιτων συμπεριφορών όπως η φοροδιαφυγή, οι κρατικές επιδοτήσεις ή το κοινωνικό ντάμπινγκ.
Η θέσπιση αποτελεσματικών μέσων εμπορικής άμυνας και η δημιουργία πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου θα βοηθούσαν επίσης την Ε.Ε. να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά των χωρών ή των επιχειρήσεων που επιδίδονται σε αθέμιτες πρακτικές.
Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, το έγγραφο εισηγείται εργαλεία για την προστασία και ενδυνάμωση των πολιτών μέσω ισχυρών κοινωνικών πολιτικών, καθώς και την παροχή της αναγκαίας στήριξης σε εκπαίδευση και κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Η θέσπιση προοδευτικών φορολογικών πολιτικών, η πραγματοποίηση επενδύσεων στην και

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS