Ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 της Intracom

Ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 της Intracom
Το 2016 οι ζημίες Intracom συρρικνώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Η Ιντρακόμ Α.Ε. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016.
Δείτε εδώ την παρουσίαση.
Υπενθυμίζεται ότι το 2016 οι ζημίες Intracom συρρικνώθηκαν στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, οι ενοποιημένες πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 6,5% στα 401,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,1 εκατ. ευρώ το 2015.
Η μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών προήλθε από την Intrakat (45,4%) με πωλήσεις € 182,4 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,7 εκατ. ευρώ το 2015. Σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα όλες οι θυγατρικές είναι σε κερδοφορία.
Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 27,8 εκατ., έναντι € 23,0 εκατ. το 2015 (αύξηση 21%).
Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου, ως προς την πρόβλεψη προστίμου € 4,3 εκατ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού που επιβαρύνει το αποτέλεσμα της Intrakat, ανέρχεται σε € 32,1 εκατ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS