Με 25,71% η Intracom στην Κέκροψ - Μηδένισε το ποσοστό του ο Σωκράτης Κόκκαλης

Με 25,71% η Intracom στην Κέκροψ - Μηδένισε το ποσοστό του ο Σωκράτης Κόκκαλης
Tο ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κυρίου Σωκράτη Κόκκαλη επί μετοχών της Κέκροψ, το οποίο κατείχε μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας «Intrapar S.A.», μηδενίζεται
Ο Κέκροψ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κυρίου Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών της Εταιρείας, το οποίο κατείχε μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας «Intrapar S.A.», στις 12.06.2017 μηδενίζεται, έναντι προηγούμενου ποσοστού 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 3.395.192 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), λόγω διάθεσης των μετοχών της Intrapar S.A.,
Αντίστοιχα, το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της «Intracom Holdings» επί μετοχών της Εταιρείας, στις 12.06.2017 ανέρχεται σε ποσοστό 25,716% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, (ήτοι 3.395.192 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών:
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. “INTRAKAT”), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRACOM HOLDINGS κατά ποσοστό 61,763%,
«INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (δ.τ. “INTRADEVELOPMENT”), εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRAKAT κατά ποσοστό 100,000%, και
«INTRAPAR ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. “INTRAPAR S.A.”) εταιρεία ελεγχόμενη από την INTRADEVELOPMENT κατά ποσοστό 100,000%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS