Στα 34,54 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, μετά την ΑΜΚ ύψους 3 εκατ. ευρώ

Στα 34,54 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, μετά την ΑΜΚ ύψους 3 εκατ. ευρώ
Τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 25.397.633 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η καθεμία
Στα 34.540.780,88 ευρώ ανέρχεται πλέον το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της Intracom, κατά ποσό 3.051.000,88 ευρώ, που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2017.
Τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 25.397.633 και προκύπτουν από ισάριθμες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ευρώ η καθεμία.
Επισημαίνεται ότι στις 18/07/2017 άρχισε η διαπραγμάτευση των 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS