Η μετοχή που θα μπορούσε να «κλειδώνει στο limit up» για πολλές συνεδριάσεις αλλά.....

Η μετοχή που θα μπορούσε να «κλειδώνει στο limit up» για πολλές συνεδριάσεις αλλά.....
Η στήριξη των μετόχων που από την επενδυτική κοινότητα δεν βρήκε την αντίστοιχη στήριξη – Ζητάνε χιλιάδες κομμάτια στο limit up αλλά δεν πουλάνε
Υπάρχει μία εισηγμένη στο ΧΑ που θα μπορούσε να είναι «κλειδωμένη» στο limit up για συνεχόμενες εβδομάδες, αλλά αντί να συμβαίνει αυτό η μετοχή έχει να κάνει πράξη εδώ και πολλές συνεδριάσεις.
Βέβαια οι αγοραστές υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν πωλητές να δώσουν μερικές μετοχές και να κλειδώσουν τη μετοχή.
Ο λόγος για την Τζιρακιάν που οι βασικοί μέτοχοι κεφαλαιοποιούν υποχρεώσεις στα 32 ευρώ και η μετοχή είναι στα 0,0220 ευρώ.  
Και «αναρωτιούνται» έμπειρα στελέχη της αγοράς που έχουν δει πολλά στο χρηματιστηριακό ταμπλό: «Καλά δεν βρίσκεται κάποιος να «θυσιάσει» μερικά κομμάτια ώστε να ξεφύγει από τα 2 σεντς η μετοχή;
Είναι ενδεικτικό πως από τα μέσα Ιουλίου που γνωστοποιήθηκε ότι οι βασικοί μέτοχοι θα κεφαλαιοποιήσουν υποχρεώσεις με τιμή διάθεσης τα 32 ευρώ, η μετοχή προσπαθεί να ενισχυθεί αλλά λίγα έχει καταφέρει.
Η μετοχή έχει περισσότερες από 20 συνεδριάσεις χωρίς πράξη, ενώ και κάποιες που έγινε πράξη, δεν κατάφερε να κρατήσει την άνοδο μεσοσταθμικά.
Θα μπορούσαν να γίνουν πράξεις στις τελικές δημοπρασίες αλλά απουσιάζουν οι πωλητές.
Έτσι από τα 2 σεντς περίπου που ήταν πριν την ανακοίνωση της εταιρικής πράξης, έχει μετά από δύο μήνες πάει στα 2,2 σεντς και οι αγοραστές είναι στα 2,6 σεντς.
Η εισηγμένη ανακοίνωσε πως γίνεται αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων έως 8,1 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 32 ευρώ ανά μετοχή, την ώρα που αποτιμάται στο ταμπλό κάτω από 30 χιλ. ευρώ.
Στον ετήσιο ισολογισμό 2016 φαίνεται η καταβολή 7,7  εκατ. ευρώ έναντι μελλοντικής αύξησης από τους μετόχους, χωρίς να αναφέρεται ποιοι μέτοχοι έχουν βάλει το ποσό.
Το συγκεκριμένο ποσό είναι καταχωρημένο στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Η εισηγμένη έχει 1,27 εκατ. μετοχές και αν κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των 8,1 εκατ. ευρώ που λέει η εταιρεία προς 32 ευρώ θα «τυπωθούν» άλλες 254 χιλ. μετοχές.
Πραγματικά είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, αφού θα βελτιωθεί σημαντικά η καθαρή θέση που ήταν αρνητική κατά 240 χιλ. ευρώ, θα μειωθούν οι συνολικές υποχρεώσεις στα 21 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ και άρα η σχέση ξένων/ιδίων κεφαλαίων, ενώ οι παλιοί μέτοχοι δεν θα πάθουν ιδιαίτερη ζημιά σε ό,τι αφορά το dilution.
Εύκολα οι μέτοχοι θα μπορούσαν να κάνουν την αύξηση στα 5 ευρώ για παράδειγμα.
Τότε θα «τυπώνονταν» 1,6 εκατ. μετοχές.
Σύμφωνα με την εταιρεία οι βασικοί μέτοχοι είναι: Άρις Τζιρακιάν, ελέγχει το 20,9% (265.447 μετοχές), Μάιντα Τζιρακιάν, με 17,70% ή 224.733 μετοχές, Κρικόρ Τζιρακιάν 17,74% ή 225.273 μετοχές, Αννους Τζιρακιάν 9,76% ή 123.985 μετοχές και υπάρχουν και κάποιες κοινές επενδυτικές μερίδες μεταξύ των μετόχων με μικρά ποσοστά.
Η μετοχή έχει αποκτήσει δυνατότητα να δει υψηλότερα επίπεδα τιμών λόγω της κίνησης των μετόχων.
Υπενθυμίζεται πως έχουν ρυθμιστεί τα δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ στη χρήση 2016 είχε πωλήσεις 15,8 εκατ. ευρώ από 14 εκατ. ευρώ το 2015, EBITDA 927 χιλ. ευρώ από 272 χιλ. ευρώ και ζημιές 203 χιλ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ.  

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS