Προειδοποίηση MSCI: Υπερτιμημένες οι αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων

Προειδοποίηση MSCI: Υπερτιμημένες οι αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων
Μια διόρθωση της αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποτιμήσεις ακόμη και ελκυστικά επίπεδα.
Οι χρηματιστηριακές αγορές απολαμβάνουν μια σχετικά μακρά περίοδο θετικών αποδόσεων και χαμηλής μεταβλητότητας, ωθώντας  κάποιους επενδυτές να αναρωτιούνται εάν επίκειται μια διόρθωση.
Μια πιθανή ώθηση για μια διόρθωση θα ήταν εάν οι επενδυτές κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς έχουν γίνει ακραίες, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τις μελλοντικές αποδόσεις των μετοχών.
Σε ανάλυσή της η MSCI εξετάζει τις τρέχουσες αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών αγορών και ομολόγων των ΗΠΑ και τις συγκρίνει με ιστορικά στοιχεία τα τελευταία 40 χρόνια.
Αυτό που διαπιστώνεται από την ανάλυση είναι ότι οι αποτιμήσεις και στις δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλές σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα.
Εξετάζοντας τους βασικούς δείκτες αποτίμησης για τον δείκτη MSCI USA1 κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 1969 έως Ιουλίου 2017.
Οι εκτιμήσεις των δεικτών υπολογίζονται διαιρώντας το συνολικό ανώτατο όριο της αγοράς όλων των συστατικών στοιχείων του δείκτη με τα συνολικά κέρδη, τις ταμειακές ροές, τη λογιστική αξία και τις πωλήσεις όλων των δεικτών.
Οι τρεις οριζόντιες γραμμές καταρτίζουν το μέσο δείγμα και ένα τυπικό εύρος απόκλισης πάνω και κάτω από το μέσο όρο για κάθε λόγο αποτίμησης.Οι αποτιμήσεις μετοχών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2017 βρίσκονται πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους και συνεχώς αυξάνονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008-2009.
Το επίπεδο αποτίμησης πάνω από τον μέσο όρο είναι υψηλότερο από οποιαδήποτε περίοδο τα τελευταία 40 χρόνια, εκτός από την τεχνολογική φούσκα της δεκαετίας του 1990.
Οι μέσες αποτιμήσεις σε μετοχές εταιριών της μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων στις ΗΠΑ συνάδουν με την ανάλυση σε επίπεδο δείκτη και επιβεβαιώνουν ότι οι υψηλές αποτιμήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση.
Από την άλλη πλευρά, ο λόγος EV/EBITDA είναι τόσο υψηλός όσο ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990.Τα κρατικά και εταιρικά αμερικανικά ομόλογα των ΗΠΑ καταγράφουν επίσης ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις.
Η έκθεση που ακολουθεί δείχνει την ονομαστική και την πραγματική απόδοση έως τη λήξη των αμερικανικών 10ετών ομολόγων.
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει επίσης εξισορροπημένες διαφορές για τον δείκτη BofA Merrill Lynch US Corporate Index και τον Δείκτη Υψηλής Απόδοσης της BofA Merrill Lynch για την περίοδο Ιανουαρίου 1997 έως Ιούλιο 2017.
Όπως αναμενόταν, οι ονομαστικές αποδόσεις των ομολόγων ακολουθούν απλώς τη διαρθρωτική περίοδο αποπληθωρισμού των τελευταίων τριών δεκαετιών και ως εκ τούτου δεν παρέχουν μεγάλη βοήθεια στην αξιολόγηση των τρεχουσών αποτιμήσεων.
Από την άλλη πλευρά, οι πραγματικές αποδόσεις παρουσιάζουν μεσαίες ρευστοποιήσεις και προσφέρουν μια πιο κατάλληλη βάση για την αξιολόγηση των αποτιμήσεων των κρατικών ομολόγων και των μελλοντικών τους αποδόσεων.
Τα περιθώρια επένδυσης και των υψηλών αποδόσεων δείχνουν ότι τα εταιρικά ομόλογα των ΗΠΑ παρουσίασαν εξαιρετικά ελκυστικές αποτιμήσεις στις αρχές του 2009, ενώ σήμερα βρίσκονται κάτω από μια τυπική απόκλιση κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αποτιμήσεις των εταιρικών ομολόγων είναι ακριβές σε σύγκριση με τον μέσο όρο.Η ανάλυσή δείχνει ότι τόσο οι μετοχές των ΗΠΑ όσο και τα αμερικανικά ομόλογα τον Αύγουστο του 2017 διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις άνω του μέσου όρου.
Τα υγιή εταιρικά κέρδη σε συνάρτηση με την πολιτική χαμηλών επιτοκίων από τη Fed θα συνέβαλαν στη συνέχιση αυτής της τάσης.
Από την άλλη πλευρά, μια διόρθωση της αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποτιμήσεις σε ακόμη πιο ελκυστικά επίπεδα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS