Με αναβαθμισμένο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της Μυτιληναίος ο Γ. Χρυσίκος

Με αναβαθμισμένο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της Μυτιληναίος ο Γ. Χρυσίκος
Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Wade Burton, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 01.06.2021
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς,  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε στις 18.09.2017 ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Wade Burton, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 01.06.2021.
Η εκλογή του νέου μέλους θα επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας.
Η Εταιρεία καλωσορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, ο οποίος χαίρει της εμπιστοσύνης και του στρατηγικού μετόχου της, Fairfax Financial Holdings Limited, και αναμένεται να συμβάλλει από τη νέα του θέση στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Βιογραφικό Σημείωμα Γ. Χρυσικού

Ο Γεώργιος Χρυσικός είναι Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Grivalia.
Μαζί με την ομάδα του  πραγματοποίησαν συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία άνω των €700 εκατομμυρίων κτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο της Grivalia Properties. Ίδρυσε επίσης την πλατφόρμα της Grivalia Hospitality με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων προς τον υψηλού επιπέδου τουριστικό τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι μέλος Δ.Σ. της Grivalia, της Eurobank και της Praktiker.
Παλαιότερα κατείχε  υψηλόβαθμες θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς.
Ο Γ. Χρυσικός είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) σε Corporate Finance & Strategy από το Columbia Business School (NY), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) σε Engineering & Construction Management από το UC Berkeley (CA), και πτυχίου (MEng) Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών.
Επίσης, είναι μέλος του Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS). Σε μικρότερη ηλικία, υπήρξε πρωταθλητής στην ιστιοπλοΐα και μέλος της Εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας για αρκετά χρόνια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS