ΧΑ: Στις 17/10/17 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (0,30 ευρώ) της «Forthnet»

ΧΑ: Στις 17/10/17 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (0,30 ευρώ) της «Forthnet»
 Ακύρωση 1.574.357 τεμαχίων του εισηγμένου Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75%, με κωδικό ISIN GR0114028534
Στις 17 Οκτωβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 24.684 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Forthnet», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
«Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των 24.684 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Forthnet A.E.» (ISIN:GRS406003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής 24.684 ομολογιών.
Αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρίας«Intrakom Κατασκευές Α.Ε. Τεχνικών Έργων & Μεταλλικών Κατασκευών» (ISIN:GRS432003028), η οποία πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,40.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των 5.079.526 δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται από Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017.
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017
• Ακύρωση 1.574.357 τεμαχίων του εισηγμένου Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 4,75%, με κωδικό ISIN GR0114028534.
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» (ISIN: GRS240003012) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,71 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή, κατόπιν μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS