Στις 15/11 ανακοινώνει βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2017 ο Μυτιληναίος

Στις 15/11 ανακοινώνει  βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2017 ο Μυτιληναίος
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Η Μυτιληναίος θα ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου 2017 – Trading Update την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS