Πιθανή η αναβάθμιση outlook της Ελλάδας σε positive στις 10/11 από τον DBRS – Διατηρείται το CCC

Πιθανή η αναβάθμιση outlook της Ελλάδας σε positive στις 10/11 από τον DBRS – Διατηρείται το CCC
Υπενθυμίζεται ότι Standard and Poor’s και Fitch βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα Β-, η Moody’s σε Caa2 και ο καναδικός οίκος DBRS σε CCC.
Πιθανή θεωρείται η αναβάθμιση του outlook της ελληνικής οικονομίας στις 10 Νοεμβρίου 2017 από τον Καναδικό οίκο DBRS.
Ο οίκος αξιολόγησης θα διατηρήσει την βαθμολογία της Ελλάδος στην κλίμακα CCC.
Να σημειωθεί ότι τελευταία φορά στις 12 Μαΐου 2017 ο DBRS
Ratings επιβεβαίωσε την βαθμολογία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην κλίμακα CCC high.
Η βαθμολογία CCC (υψηλή) αντανακλά το υψηλό επίπεδο του χρέους καθώς και την αβεβαιότητα περί των προβληματικών δανείων των τραπεζών.
Στις 10 Νοεμβρίου 2017 που είναι προγραμματισμένη η νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο DBRS είναι πιθανό να αναβαθμίσει το outlook δηλαδή τις προοπτικές της οικονομίας σε θετικές από σταθερές.
Θα αποτελέσει έκπληξη εάν αναβαθμίσει και την πιστοληπτική ικανότητα από CCC high σε Β αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό σενάριο.
Ο καναδικός οίκος θα εστιαστεί
1)Στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να κλείσει έγκαιρα την 3η αξιολόγηση
2)Στις παρεμβάσεις των τραπεζών για τα NPLs
3)Την μείωση της πολιτικής αστάθειας
4)Την ασάφεια περί την διευθέτηση του ελληνικού χρέους.
Υπενθυμίζεται ότι Standard and Poor’s και Fitch βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα Β-, η Moody’s σε Caa2 και ο καναδικός οίκος DBRS σε CCC.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS