Προϋπολογισμός: Μειωμένες κατά 9,7% έναντι του στόχου στο 9μηνο 2017 οι πρωτογενείς δαπάνες

Προϋπολογισμός: Μειωμένες κατά 9,7% έναντι του στόχου στο 9μηνο 2017 οι πρωτογενείς δαπάνες
Υπερβάσεις δαπανών κατέγραψαν δύο υπουργεία και ένας φορέας
Μειωμένες κατά 3,378 δισ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου στο 9μηνο του 2017 εμφανίζονται οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το εννεάμηνο του 2017 οι υπερβάσεις άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων κατέγραψαν οι εξής:

Φορέας Μακεδονίας – Θράκης του υπ. Εσωτερικών

Η αύξηση των πληρωμών σε σχέση με το στόχο κατά 0,8 εκατ. ευρώ ή 15,9%, οφείλεται στην υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Η αύξηση των δαπανών σε σχέση με το στόχο κατά 26,7 εκατ. ευρώ ή 84,8%, οφείλεται κυρίως στην εξόφληση υποχρεώσεων για παρασχεθείσες υπηρεσίες που εμπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και σε εξόφληση οφειλών από δικαστικές αποφάσεις.

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Η αύξηση των πληρωμών σε σχέση με το στόχο κατά 4,5 εκατ. ευρώ ή 18,5%, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πληρωμή των ΕΛΤΑ Α.Ε. σε εκτέλεση πρακτικού του ΝΣΚ για παρασχεθείσες ταχυδρομικές υπηρεσίες το διάστημα από 1/11/2013 έως 9/8/2015 και δευτερευόντως στην ενίσχυση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το αποθεματικό καθώς και στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων.
Συνολικά πάντως οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, για το εννεάμηνο του 2017 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.378 εκατ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου (34.953 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (πλην τόκων) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.614 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου (31.447 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των μειωμένων έναντι του στόχου: επιχορηγήσεων των νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, επιδομάτων πολυτέκνων, καθώς και των αποδιδόμενων πόρων και της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας.
Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.764 εκατ. ευρώ ή 50,3% έναντι του στόχου (3.506 εκατ. ευρώ).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS