ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

ΣτΕ: Συνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της ΑΔΕΔΥ το Συμβούλιο της Επικρατείας
Συνταγματικό έκρινε το νόμο Κατρούγκαλου 4336/2105  για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο Τομέα έως την 1η Ιανουαρίου του 2022 το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο απέρριψε τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε ότι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στο δημόσιο εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή  και Ελληνική νομοθεσία.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες, αλλά και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή  Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.  
Το δικαστήριο έκρινε ότι  «η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης  είναι δυνατή όχι μόνο για το μέλλον αλλά και για το παρελθόν, υπό την έννοια ότι μπορεί να καταλαμβάνει και ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον βέβαια τηρείται η αρχή της αναλογικότητας».
«Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης  συνιστά μια επί το δυσμενέστερο μεταβολή των προϋποθέσεων χορηγήσεως των ασφαλιστικών παροχών, η οποία δεν απαγορεύεται, κατ΄  αρχήν, από το άρθρο  22 παράγραφος 5 του Συντάγματος, εφόσον προκύπτει αιτιολογημένα ότι με την επέμβαση αυτή μπορεί διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα του ασφαλιστικού κεφαλαίου, αλλά πρέπει όμως να είναι και σύμφωνη με τις λοιπές διατάξεις του Συντάγματος.
Η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Δημοσίου τομέα θεσπίστηκε μετά την  ανακοίνωση της Συνόδου των Αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωζώνης» αναφέρει η δικαστική απόφαση, τονίζοντας ότι «οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι είναι μεταβατικού χαρακτήρα, λόγω της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας από 19.8.2015 έως 1.1.2022 και εντάσσονται στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που  άρχισε με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις των ετών 2010 και 2012 (νόμοι 3863/2010, 3865/2010 και 4093/2012)».
Επιπλέον, το ΣτΕ υποστηρίζει ότι τα μέτρα που θεσπίζονται με τον νόμο 4336/2015 και τις επίμαχες δύο υπουργικές αποφάσεις αποβλέπουν πρωτίστως στον εξορθολογισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος και στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και «ως εκ τούτου εξυπηρετούν σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, και όχι απλώς το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, όπως ισχυρίζεται η ΑΔΕΔΥ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS