DBRS: Επιβεβαιώνεται η ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τη Γερμανία - Σταθερό το trend

DBRS: Επιβεβαιώνεται η ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τη Γερμανία - Σταθερό το trend
Παραμένει στο «ΑΑΑ» η αξιολόγηση της Γερμανίας από την DBRS
H DBRS επιβεβαίωσε σήμερα (15 Δεκεμβρίου 2017) τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Γερμανίας στο «AAA», διατηρώντας το trend σταθερό.
Η αξιολόγηση «ΑΑΑ» υποστηρίζεται από τη μεγάλη, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη οικονομία της Γερμανίας, καθιστώντας την πιο ανθεκτική σε ενδεχόμενες κρίσεις.
Τα υγιή δημόσια οικονομικά, υποστηριζόμενα από το ισχυρό και αξιόπιστο δημοσιονομικό της πλαίσιο, στηρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους.
Η ισχυρή διεθνής θέση της Γερμανίας, παρέχει σταθερότητα στην αντιμετώπιση απορρόφηση εξωτερικών κινδύνων και ικανοποιητικό βαθμό εσόδων για την οικονομία.
Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, η χώρα αντιμετωπίζει προκλήσεις που απορρέουν από τις υποκείμενες δημογραφικές τάσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις της.
Η προβλεπόμενη μείωση του πληθυσμού στην ηλικία εργασίας σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση, δημιουργεί ανησυχία όσον αφορά το αναπτυξιακό δυναμικό της Γερμανίας και τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της.
Επιπλέον, η μεγαλύτερη κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων εντός της νομισματικής ένωσης, θα μπορούσε να πιέσει τα δημόσια οικονομικά.
Ωστόσο, η DBRS θεωρεί ότι η Γερμανία βρίσκεται σε καλή θέση, τόσο από θεσμική όσο και από δημοσιονομική άποψη, για να απορροφήσει την όποια επιπλοκή των υποχρεώσεων που βρίσκονται εκτός του ισολογισμού της κυβέρνησης.
Μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2017, τα πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσαν μέχρι τώρα να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση, αφήνοντας τον «μεγάλο συνασπισμό» - δηλαδή τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU)/Χριστιανική Κοινωνική Ένωση στη Βαυαρία (CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) - ως προσωρινή κυβέρνηση.
Η DBRS δεν αποκλείει τη δυνατότητα πρόωρων εκλογών το προσεχές έτος.
Αν και δεν είναι σαφές εάν οι νέες εκλογές θα έχουν ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα από τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στα πολιτικά κόμματα για να επιτύχουν συμβιβασμό.
Από την άλλη πλευρά, μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία, με υγιή δημόσια οικονομικά και συρρίκνωση του δημόσιου χρέους, περιορίζουν τον αντίκτυπο της πολιτικής αβεβαιότητας.
Ο καναδικόςοίκος αναμένει ότι το πλεόνασμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού θα φθάσει το 0,9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το 2017, το τέταρτο συνεχές έτος θετικών δημοσιονομικών υπολοίπων.
Το προσωρινό σχέδιο για το 2018, το οποίο προϋποθέτει ένα σενάριο μη αλλαγής πολιτικής, προβλέπει πλεονάσματα μεταξύ 0,5% και 0,8% του ΑΕΠ μεταξύ 2017 και 2021.
Ο δείκτης χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ είναι σαφώς καθοδική.
Μετά το ανώτατο όριο του 81% του ΑΕΠ το 2010, ο δείκτης χρέους μειώθηκε σταθερά λόγω των υγιούς πρωτογενών πλεονασμάτων, των χαμηλότερων επιτοκίων, των σταθερών αναπτυξιακών επιδόσεων και της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης των οντοτήτων του ψηφίσματος.
Η DBRS αναμένει ότι ο δείκτης χρέους θα μειωθεί στο 64,8% του ΑΕΠ το 2017 από 68,1% του ΑΕΠ το 2016 ως αποτέλεσμα του δημοσιονομικού πλεονάσματος και της ισχυρής αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Προχωρώντας, οι κυβερνήσεις εκτιμούν ότι το δημόσιο χρέος θα πέσει κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ έως το 2020.
Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20% στο 2,3% (διορθωμένο για το ημερολογιακό έτος: 2,8%). σε ετήσια βάση 2,2%.
Επιπλέον, η αύξηση του ΑΕΠ θα μπορούσε να είναι κατά μέσο όρο 2% μεταξύ του 2018 και του 2019.
Η σταθερή τάση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι η γερμανική οικονομία θα διατηρήσει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξής της, υποστηρίζοντας τα δημόσια οικονομικά και ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους του δημόσιου τομέα.
Η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης, αν και η πιο σταθερή ζήτηση από το εξωτερικό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση φέτος.
Αν και η πολιτική κατάσταση παραμένει ρευστή, η DBRS δεν θεωρεί πως θα επηρεάσει την πορεία της οικονομίας της χώρας.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS