ΕΧΑΕ: Στις 21/12/17 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet

ΕΧΑΕ: Στις 21/12/17 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet
Έναρξη διαπραγμάτευσης των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» η 21η Δεκεμβρίου 2017
Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Forthnet», όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αναλυτικότερα:
«Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των 53.668.147 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «FORTHNET A.E.» (ISIN:GRS406003004), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων ομολογιών.
• Παύση διαπραγμάτευσης των 41.068.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN:GRS326003001), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,42, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 27.379.200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €0,63.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 27.379.200 νέων μετοχών είναι η Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.488.912 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (ISIN:GRS489003004), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.519.444 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (ISIN:GRS234003002), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής 56.761 ομολογιών.

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018
• Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,41 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,225 ανά μετοχή, κατόπιν της αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS