Forthnet: Σε 4,37% και 15,19% τα ποσοστά των Vodafone και Massar Investments

Forthnet: Σε 4,37% και 15,19% τα ποσοστά των Vodafone και Massar Investments
Σε 4,37% και 15,19% ανέρχονται τα ποσοστά των Vodafone και Massar Investments μετά τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Forthnet σε νέες μετοχές της 
Σε 4,37% και 15,19% ανέρχονται τα ποσοστά των Vodafone και Massar Investments επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet, μετά τη μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (15/01/2018) ανακοίνωση, η Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 26.09.2017, 01.11.2017, 19.12.2017 και 27.12.2017 ανακοινώσεις της Εταιρείας:
(α) σύμφωνα με την από 12.01.2018 γνωστοποίησή της προς την εταιρεία, η Vodafone Group ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Vodafone European Investments, Vodafone International Operations Limited, Vodafone International Holdings Limited, Vodafone Worldwide Holdings Limited, Vodafone Intermediate Enterprises Limited, Vodaphone Limited, Vodafone 2, Vodafone Holdings Luxemburg Limited, Vodafone Benelux Limited, Vodafone Jersey Yen Holdings Limited, Vodafone Finance Uk Limited, Vodafone Jersey Dollar Holdings Limited, Vodafone International 1 Sarl, Vodafone Americas 4, Vodafone Consolidated Holdings Limited, Vodafone Investments Luxembourg Sarl, Vodafone Europe B.V. Και Vodafone Παναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα, σύμφωνα με την από 12.01.2018 όμοιου περιεχομένου γνωστοποίησή της) επτά εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα (7.162.751) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,37% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και
(β) σύμφωνα με την από 14.01.2018 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, ο κ. Abdulaziz Al Ghurair ελέγχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Massar Investments (η οποία κατέχει άμεσα), είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι (24.887.736) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,19% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS