Υψηλές αποδόσεις από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Interlife και το 2017

Υψηλές αποδόσεις από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Interlife και το 2017
Υψηλές αποδόσεις από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Interlife και το 2017
Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις κινείται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Interlife Ασφαλιστικής Interlife Μικτό, ξεπερνώντας την απόδοση των δεικτών αναφοράς του, παρά το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.
Το ΑΚ διαχειρίζεται από το 2009 η Alpha Trust.
Η σωρευτική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Interlife Μικτό ήταν για την περίοδο 31/12/2016 – 31/12/2017 (ένα έτος) 25,24%, και για την πενταετία 31/12/2012 - 31/12/2017 έφτασε το 36,72%, ενώ η απόδοσή του από την αρχή του έτους μέχρι τις 24/01/2018 έφτασε το 4,05% και το Ενεργητικό του τα 12.747.853,17ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS