ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών της «Intracom»

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών της «Intracom»
Εγκρίθηκε η εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών της «Intracom»
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση (1/2/18) ενέκρινε:

• την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΙΝΤΚΑ)»,
• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εν λόγω προϊόντων ΣΜΕ της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΙΝΤΚΑ)» από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και «EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ» καθώς επίσης και
• την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΙΝΤΚΑ)».

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ανωτέρω ορίζεται η 05/02/2018

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS