Κοινοπρακτική η έκδοση του 7ετούς ομολόγου - Η απόφαση Χουλιαράκη

Κοινοπρακτική η έκδοση του 7ετούς ομολόγου - Η απόφαση Χουλιαράκη
Για την έκδοση θα δοθεί στην κοινοπραξία των αγορών (που θα καλύψουν την έκδοση) προμήθεια συνολικού ύψους έως 3 εκατ. ευρώ
Κοινοπρακτική θα είναι η έκδοση του 7ετούς ομολόγου, με το οποίο θα γίνει η νέα έξοδος στις αγορές, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.
Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β' 313/5-2-2018), το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκειά τους.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ και κατά την ημερομηνία έκδοσής τους θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.
Για την έκδοση αυτή θα δοθεί στην κοινοπραξία των αγορών (που θα καλύψουν την έκδοση) προμήθεια συνολικού ύψους έως 3 εκατ. ευρώ, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης.
Τα ομόλογα θα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων και στη διατραπεζική αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS