IBG: Φθηνές οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές - Stress test και NPLs θα βοηθήσουν την ορατότητα

IBG: Φθηνές οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές - Stress test και NPLs θα βοηθήσουν την ορατότητα
Μειώνει τις εκτιμήσεις της για PPI και ΝΙΙ των ελληνικών τραπεζών η IBG
Φθηνές, χαρακτηρίζει τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών μετοχών η IBG Research στην τελευταία της ανάλυση, εκτιμώντας ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και μια χωρίς εκπλήξεις ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test, θα αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες της αγοράς το επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, στην τελευταία ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greek Banks: Remaining cheap on improving visibility" (Ελληνικές τράπεζες: Παραμένουν φθηνές όσο βελτιώνεται η ορατότητα), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η IBG θεωρεί ότι το 2017 ήταν ένα έτος που έδωσε μικτά μηνύματα τόσο στην μακροπρόθεσμη πρόοδο όσο και στην απόδοση των μετοχών των τραπεζών.
Πολλές θετικές εξελίξεις στο δεύτερο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματος της 2ης και της 3ης αξιολόγησης, του roll over και της ανταλλαγής των ομολόγων του PSI, μαζί με τους ισχυρούς αριθμούς εκτέλεσης προϋπολογισμού βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα.
Από την άλλη πλευρά, οι ανησυχίες για τις τράπεζες (stress test, IFRS 9, ρυθμιστικές αναθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των TAR και TRIM), έπληξαν τις αποτιμήσεις και οδήγησαν σε μαζική διόρθωσξ το φθινόπωρο.
Οι τράπεζες ανέκαμψαν έντονα από τα μέσα Νοεμβρίου, επηρεαζόμενες από το ράλι των ομολόγων και τη βελτιωμένη συνολική αγορά και μακροοικονομική επίδοση.
Η ορατότητα βελτιώθηκε και αντανακλάται μόνο εν μέρει στις τιμές, αναφέρει η IBG.
Οι ενδείξεις για την έγκαιρη μείωση των επισφαλών δανείων και η χωρίς εκπλήξεις ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής αποτελούν τους βασικούς καταλύτες της αγοράς, οι οποίες θα πρέπει να επιτρέψουν την περαιτέρω αναπροσαρμογή.

Τάσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων - Μέχρι στιγμής καλά, αλλά οι στόχοι είναι δύσκολοι

Οι τάσεις της ποιότητας του περιουσιακού στοιχείου ήταν μικτές, με τα ποσοστά θεραπείας να παραμένουν κάτω από τους στόχους, αλλά με προφανείς βελτιώσεις.
Οι τράπεζες έχουν πετύχει τους στόχους τους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των NPL / NPE οφείλεται σε διαγραφές και ορισμένες πωλήσεις.
Οι στόχοι του 2018-19 είναι πιο απαιτητικοί και απαιτούν μείωση κατά 14,4 δισ. ευρώ και 16,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα έναντι του στόχου των 8,9 δισ. ευρώ για το 2017 και των 4,4 δισ. ευρώ που είχαν επιτευχθεί στο 9μηνο του 2017.
Επιπλέον, παρά την ύπαρξη πολλών νέων εργαλείων που θα βοηθήσουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (εξωδικαστική επίλυση, ηλεκτρονικές δημοπρασίες κ.λπ.), τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, ενώ η ηθική των δανειοληπτών εξακολουθεί να είναι μειωμένη και ενδεχομένως να απαιτείται περισσότερος χρόνος πριν αποκατασταθεί πλήρως.
Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πρέπει να βοηθήσουν σε αυτό το μέτωπο.

Διαχειρίσιμα τα stress test - Καμία αύξηση κεφαλαίου

Αντιπροσωπεύοντας μάλλον μόνο ένα κομμάτι του παζλ των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, οι ανακοινώσεις της EBA για τις βασικές παραδοχές των μακροοικονομικών σεναρίων επιτρέπουν κάποια αισιοδοξία.
Συνολικά, οι υποθέσεις είναι πιο ήπιες σε σύγκριση με την άσκηση του 2015, ενώ οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί το 2015 κάτω από το δυσμενές σενάριο, δημιούργησαν καλά αποθέματα.
Επίσης, ένας αριθμός ειδικών δεικτών (NPEs, κάλυψη και, κυρίως, κεφάλαια) βρίσκονται σε πολύ καλύτερα επίπεδα.
Ειδικά, η IBG τονίζει το capital buffer ύψους 15,5 δισ. ευρώ έναντι ενός πολύ συντηρητικού ελάχιστου CET1 της τάξεως του 8%.
Αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά έναντι του αρνητικού σεναρίου του 2015.
Κατά την άποψή της, μια βασική ερώτηση για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων είναι η αξία των εξασφαλίσεων και το πόσο σκληρές θα είναι οι ρυθμιστικές αρχές στις σχετικές εκτιμήσεις τους.
Εντούτοις, το μακροοικονομικό σενάριο θα πρέπει να ηρεμήσει τους επενδυτές έναντι των κινδύνων κεφαλαιακών ελλείψεων.

Επίδραση IFRS 9 - Δεν είναι τόσο κακό

Η σιωπηρή καθοδήγηση από τις τράπεζες και τα σενάρια της IBG δείχνουν ότι ο αντίκτυπος από την πρώτη εφαρμογή του IFRS 9 θα μπορούσε να κυμανθεί από 5,4 δισ. ευρώ σε 7,8 δισ. ευρώ για το σύστημα.
Μάλιστα, εκτιμά ότι η Alpha Bank έχει επιπτώσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, 1,5 δισ. ευρώ είναι για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα και 1,7 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.
Οι εκτιμήσεις της ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την έμμεση καθοδήγηση που απαιτεί αύξηση κατά 10% των σωρευμένων προβλέψεων.

Νέο σύνολο προβλέψεων - Οι προοπτικές κερδοφορίας είναι αδύναμες

Παραγοντοποιώντας την επίδραση των προαναφερθέντων IFRS 9 και τις υπόλοιπες (υποχρεωτικές) πωλήσεις, η IBG μείωσε τις εκτιμήσεις για τα προ προβλέψεων κέρδη (PPI) και τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία 2018-19 κατά 6% και 25% κατά μέσο όρο αντίστοιχα, καθώς επίσης και για πιο επιθετικές πωλήσεις και διαγραφές NPL.
Αυτό έχει επηρεάσει τις εκτιμήσεις για τα NII (αρνητική ανάπτυξη το 2018), ενώ έχει αυξήσει τις προβλέψεις, προκειμένου να διατηρηθεί η κάλυψη σε υψηλά επίπεδα.
Θεωρεί επίσης ότι τα RoEs θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, εφόσον το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει υψηλό και θα πρέπει να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Η αποτίμηση είναι ελκυστική, αλλά οι τιμές θα παραμείνουν χαμηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Επωφελούμενος από το πρόσφατο ράλι των ελληνικών ομολόγων, ο δείκτης των τραπεζών κέρδισε 60% από τα χαμηλά επίπεδα του Νοεμβρίου.
Παρά το ράλι, οι αποτιμήσεις των τραπεζών είναι ελκυστικές, καθώς διαπραγματεύονται σε μόλις 0,3-0,6x σε όρους TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2018, ή σε αρκετά μεγάλη έκπτωση (> 60%) έναντι των κλάδων στις αναδυόμενες και ευρωπαϊκές αγορές.
Από την άλλη πλευρά, το υψηλό απόθεμα NPEs (35% έως το 2019, ακόμη και αν επιτευχθούν στόχοι), θα διατηρήσει υψηλά τα επίπεδα κάλυψης και συνεπώς χαμηλά τα RoEs.
Ειδικά η IBG αναμένει ότι τα RoE θα φθάσουν σταδιακά στα επίπεδα μεσαίων ψηφίων μέχρι το 2020, κυρίως λόγω των υψηλών προβλέψεων.
Καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη ορατότητα θα πρέπει να επιτρέψουν την περαιτέρω αναπροσαρμογή.
Παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις μας και την πιο συντηρητική της προσέγγιση, η IBG επαναλαμβάνει τη σύσταση buy και στις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS