Τελικά τι ξέρουν οι Lansdowne, Oceanwood, Marshall και επιμένουν τόσο επιθετικά short στις τράπεζες;

Τελικά τι ξέρουν οι Lansdowne, Oceanwood, Marshall και επιμένουν τόσο επιθετικά short στις τράπεζες;
Τα hedge funds βλέπουν αποτυχία στα stress tests των ελληνικών τραπεζών το 2018 και αυξήσεις κεφαλαίου και για τον λόγο αυτό κρατούν ανοικτές short θέσεις.
Τελικά τι ξέρουν οι Lansdowne, Oceanwood, Marshall και επιμένουν τόσο επιθετικά short στις τράπεζες;
Τα hedge funds αυξάνουν τις short θέσεις και το ακόμη πιο εντυπωσιακό τις κρατούν ανοικτές εδώ και 6 μήνες πραγματικά εντυπωσιακό διάστημα για short θέσεις.
Αυτοί παίζουν τα στοιχήματα τους αλλά πραγματικά κεφάλαια.
Τι βλέπουν λοιπόν;
Τα hedge funds βλέπουν αποτυχία στα stress tests των ελληνικών τραπεζών το 2018 και αυξήσεις κεφαλαίου και για τον λόγο αυτό κρατούν ανοικτές short θέσεις.
Το δικό μας σενάριο το έχουμε αναφέρει από τον Αύγουστο του 2017....το 2019 θα έχουμε καθολικά αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS