Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σήμερα για Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία, Γαλλία, FYROM από Fitch, Moody’s, S&P

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σήμερα για Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία, Γαλλία, FYROM από Fitch, Moody’s, S&P
Αυτό το μπαράζ αξιολογήσεων έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά για Κύπρο και Πορτογαλία λόγω της συγκρισιμότητας με την Ελλάδα.
Μπορεί η επόμενη αξιολόγηση της Ελλάδος να πλησιάζει από την Moody’s στις 30 Μαρτίου αλλά δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στην πιστοληπτική ικανότητα καθώς πρόσφατα η χώρα αναβαθμίστηκε.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα βαθμολογείται στην κλίμακα Β από Standard and Poor's και Fitch και B3 από την Moody's.
Η Ελλάδα απέχει 5 βαθμίδες ώστε να καταστεί investment grade δηλαδή κλίμακα ίση ή ανώτερη από ΒΒΒ-.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδος έχουν προγραμματιστεί
-20 Ιουλίου 2018 από την Standard and Poor’s
-10 Αυγούστου 2018 από την Fitch
-30 Μαρτίου και 21 Σεπτεμβρίου από την Moody’s
-4 Μαίου 2018 από την DBRs.
Πρακτικά η επόμενη αναβάθμιση της Ελλάδος θα πρέπει να αναμένεται στις 4 Μαίου από την DBRs.
Και ενώ η Ελλάδα έχει ακόμη χρόνο σήμερα 16 Μαρτίου του 2018 αναμένονται σημαντικές αξιολογήσεις για Κύπρο, Πορτογαλία, Γαλλία, FYROM και Ιταλία από τους οίκους αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα η DBRs θα αξιολογήσει την Γαλλία σήμερα 16/3.
Η Fitch την Ιταλία αλλά και η Moody’s.
Η Standard and Poor’s θα βαθμολογήσει την Κύπρο, Αυστρία, FYROM και Πορτογαλία.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι από τις περισσότερες αξιολογήσεις δεν αναμένονται αλλαγές πλην της Ιταλίας που αποτελεί μετά τις εκλογές χώρα…ερωτηματικό.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η αξιολόγηση της Κύπρου και της Πορτογαλίας.
Να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία βρίσκεται σε investment grade δηλαδή σε επενδυτική βαθμίδα.
Αυτό το μπαράζ αξιολογήσεων έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά για Κύπρο και Πορτογαλία λόγω της συγκρισιμότητας με την Ελλάδα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS