Έως τα τέλη Ιουνίου του 2018 το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποφασίσει για MIG και Κύπρο

Έως τα τέλη Ιουνίου του 2018 το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποφασίσει για MIG και Κύπρο
Η Κυπριακή πλευρά έχει επιδείξει μια προκλητικότητα και εμμονή και μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική.
Έως τα τέλη Ιουνίου 2018 το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θα αποφασίσει για την προσφυγή της MIG κατά του Κυπριακού Δημοσίου.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις ως προς το σκέλος το ηθικό.... η MIG θα δικαιωθεί εξέλιξη που θα υποχρεώσει το Κυπριακό Δημόσιο να αποσύρει πλήθος απαιτήσεων κατά της MIG.
Ως προς το οικονομικό σκέλος - η MIG και άλλοι μέτοχοι - ζητούσαν έως 1 δισεκ. ευρώ, είναι ασαφές τι θα πράξει το διαιτητικό δικαστήριο.
H ηθική δικαίωση κατ΄ ελάχιστο έχει μια ιδιαίτερη σημασία καθώς ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος είχε δώσει μια μεγάλη μάχη για να κερδίσει το διαιτητικό δικαστήριο.
Η Κυπριακή πλευρά έχει επιδείξει μια προκλητικότητα και εμμονή και μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS