Νέος πρόεδρος στο ΤΧΣ…πάλι από την Credit Suisse που μονοπωλεί το ελληνικό banking

Νέος πρόεδρος στο ΤΧΣ…πάλι από την Credit Suisse που μονοπωλεί το ελληνικό banking
Η Credit Suisse είναι επενδυτική τράπεζα με έδρα την Ελβετία και μαζί με την UBS είναι από τις σταθερές αξίες του ευρωπαϊκού banking.
Τελικά οι έλληνες που πέρασαν από την Credit Suisse κατά ένα περίεργο τρόπο μονοπωλούν το ενδιαφέρον και καταφέρνουν να καταλαμβάνουν σημαντικά πόστα στο ελληνικό banking.
Ας αναφέρουμε τι εννοούμε πιο συγκεκριμένα.
Πρόεδρος της Εθνικής είναι ο Μιχαηλίδης ο οποίος ήταν στέλεχος της Credit Suisse.
Ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Πειραιώς και παλαιότερα διευθύνων σύμβουλος της Eurobank επίσης προέρχεται από την Credit Suisse.
Η Αναστασία Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύμβουλος της Credicom – που βρίσκεται στο Λονδίνο για road show – και παλαιότερα CEO στο ΤΧΣ…επίσης προέρχεται από την Credit Suisse.
Όμως ο κατάλογος δεν σταματάει εδώ.
Νέος Πρόεδρος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι επίσης στέλεχος που προέρχεται από την Credit Suisse.
Η Credit Suisse είναι επενδυτική τράπεζα με έδρα την Ελβετία και μαζί με την UBS είναι από τις σταθερές αξίες του ευρωπαϊκού banking.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS