Κινητικότητα στον όμιλο MIG με άνοδο μετοχής και με επίκεντρο Attica Group και Υγεία

Κινητικότητα στον όμιλο MIG με άνοδο μετοχής και με επίκεντρο Attica Group και Υγεία
Μπορεί η Marfin Investment Group να διασωθεί, να παραμείνει αυτόνομη, να μειώσει τον δανεισμό στην Πειραιώς και ταυτόχρονα να αρχίσει να δημιουργεί αξία στους μετόχους;
Κινητικότητα επικρατεί στον όμιλο MIG με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 4% στα 0,1678 ευρώ ενώ έχει ήδη 1,5 εκατ. τεμάχια.
Εδώ και καιρό υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε η μετοχή της MIG να φτάσει στα 0,30 ευρώ, υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις.
Το τελευταίο διάστημα πέραν του ότι το CVC ολοκλήρωσε το due diligence στο Υγεία κινητικότητα υπάρχει και στο μέτοχο Fortress στο Attica Group, με την αγορά να περιμένει προσφορά του Fortress στα περίπου 1,85 ευρώ, από 1,65 ευρώ την τρέχουσα περίοδο.
Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της MIG δεν θα ήθελε να πουληθεί καμία συμμετοχή καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του EBITDA, των κερδών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και προβλέψεων, επιβεβαιώνοντας ότι οι εταιρείες του ομίλου MIG είναι ταχέως αναπτυσσόμενες.

Τι έγραφε το www.bankingnews.gr από τις 30 Μαρτίου 2018:

H MIG μπορεί αυτόνομη, μειώνοντας δανεισμό και ενισχύοντας την μετοχή; - Γιατί η Πειραιώς απέρριψε το Oaktree;

Μπορεί η Marfin Investment Group να διασωθεί, να παραμείνει αυτόνομη, να μειώσει τον δανεισμό στην Πειραιώς και ταυτόχρονα να αρχίσει να δημιουργεί αξία στους μετόχους;
Η MIG που δημιούργησε ο Ανδρέας Βγενόπουλος μπορεί να έχει ευοίωνο μέλλον αρκεί να ληφθούν ψύχραιμες αποφάσεις, όχι υπό την πίεση των stress tests για την Πειραιώς ή άλλων παραμέτρων.
Είναι αληθές ότι έχουν εξεταστεί πολλά σχέδια για το μέλλον της MIG στην οποία η Πειραιώς είναι μέτοχος με 31% περίπου και ταυτόχρονα στρατηγικός δανειστής.
Να θυμίσουμε ότι επί εποχής Βγενόπουλου η λύση που είχε εξεταστεί ήταν η Goldman Sachs να αναλάβει τον δανεισμό της εταιρίας συμμετοχών MIG και να αποχωρήσει η Πειραιώς.
Το deal δεν ευδοκίμησε.
Μια αντίστοιχη πρόταση έχει υποβάλλει το Oaktree Capital στην Πειραιώς.
Η πρόταση ήταν το fund να αγοράσει τα δάνεια της μητρικής MIG περίπου 500 εκατ σε σύνολο 700 εκατ μαζί με κάποιες άλλες ενέργειες.
Όμως το deal απορρίφθηκε τόσο από την Πειραιώς όσο και από την MIG.
Έχουν εξεταστεί και άλλα σενάρια για το μέλλον της MIG και των θυγατρικών της υπό το εξής πρίσμα.
Η MIG έχει δανεισμό περίπου 1,68 δισεκ. εκ των οποίων τα 700 εκατ αφορούν την μητρική MIG.
Με EBITDA περίπου 160 εκατ εάν αποδεχθούμε ότι ο κοινός αποδεκτός συντελεστής αποτίμησης είναι 10 φορές τα κέρδη ΕΒΙΤDA σημαίνει 1,6 δισεκ. ευρώ.
Άρα θεωρητικά η αξία της MIG είναι σχεδόν μηδενική.
Όμως η πρόσφατη εμπειρία με την άνοδο των μετοχών τόσο της MIG όσο και των πολύ σημαντικών συμμετοχών που διαθέτει ήρθε να αποδείξει ότι η MIG έχει σημαντική αξία.
Ας ληφθεί υπόψη ότι το Υγεία είχε τιμή πριν καιρό στα 0,18 ευρώ και έχει πλησιάσει το 1 ευρώ.
Η Attica group πλησιάζει τα 1,6 με 1,7 ευρώ.
Η MIG έχει φθάσει στα 0,18 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 170 εκατ.

Γιατί όμως βρίσκεται στο επίκεντρο ο όμιλος της MIG;

Οι λόγοι σχετίζονται με τις εξής αλήθειες
1)Οι εταιρίες του ομίλου MIG είναι οι leader στους κλάδους έχουν αξία και μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στα κέρδη EBITDA.
2)Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλες οι συμμετοχές της MIG έχουν γίνει στόχος εξαγοράς.
Για το Υγεία ενδιαφέρεται το fund CVC, για την Attica Group το Fortress.
3)Υπό ορισμένες παραδοχές η MIG σε ενοποιημένη βάση μπορεί να επιτυγχάνει 160 εκατ EBITDA και με ορισμένες σοβαρές κινήσεις αναδιάρθρωσης μπορεί να φθάσει στα 220 εκατ.

Πως θα μειωθεί ο δανεισμός;

Η Πειραιώς είναι μέτοχος στην MIG, δανειστής και κάτοχος ομολογιακού 450 εκατ με ημερομηνία μετατροπής το 2021.
Η Πειραιώς έχει μεγάλη δανειακή έκθεση σχεδόν το σύνολο των δανείων της MIG και των συμμετοχών είναι Πειραιώς.
Η τράπεζα θέλει να πουληθούν ορισμένες βασικές συμμετοχές, το Attica Group δηλαδή τα πλοία και το Υγεία και μέσω αυτής της διαδικασίας πώλησης να μειωθεί ο δανεισμός κοντά στα 600 εκατ ευρώ.
Όμως η λύση αυτή είναι στρατηγικά λάθος καθώς ο δανεισμός ενώ μειώνεται δεν διασφαλίζει ούτε την μελλοντική επιβίωση της MIG έχοντας πουλήσει τις καλύτερες εταιρίες ούτε διασφαλίζεται η μελλοντική αποπληρωμή των υπόλοιπων δανείων.

Το βασικό ερώτημα είναι μπορεί η MIG να παραμείνει αυτόνομη, να μειώσει τον δανεισμό και ταυτόχρονα να κρατήσει και όλες τις συμμετοχές;

Ναι υπάρχει λύση και είναι ενδιαφέρουσα.
Να πουλήσει η MIG ποσοστά μειοψηφίας σε όλες τις θυγατρικές π.χ. στο Υγεία από 70% να κρατήσει το 51% και να πουλήσει το 20%, κάτι αντίστοιχο και στην Attica Group.
Με τις κινήσεις αυτές καθώς υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τα ποσοστά μειοψηφίας θα μειωθεί ο δανεισμός πάνω από 370 με 400 εκατ ευρώ υπό κάποιες παραδοχές.
Ταυτόχρονα μέσω της μεγάλης αναδιάρθρωσης δανεισμού περίπου 1 δισεκ. που πέτυχε η MIG με την Πειραιώς σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες όπως η είσοδος στο χρηματιστήριο της Vivartia ή πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων ο επιχειρηματικός όμιλος MIG διασφαλίζει
Α)Ότι η Πειραιώς θα αποπληρωθεί κατά ένα μέρος των δανείων που έχει χορηγήσει και θα μειωθεί το δανειακό ρίσκο σχεδόν 500 εκατ ευρώ.
Β)Οι εταιρίες που αποτελούν κοσμήματα στους κλάδους που δραστηριοποιούνται παραμένουν στον όμιλο MIG και συμβάλλουν στην αύξηση των EBITDA και της κερδοφορίας που θα αρχίσει να εμφανίζεται.
Γ)Οι εταιρίες θα έχουν αποκτήσει και στρατηγικούς μετόχους μειοψηφίας θωρακίζοντας τις εταιρίες κεφαλαιακά και μετοχικά.
Δ)Αρχίζει με αυτό τον τρόπο η εσωτερική αξία της MIG και των συμμετοχών της να αποτυπώνεται το ταμπλό του χρηματιστηρίου.
Ε)Με την είσοδο της Vivartia στο χρηματιστήριο αντλούνται κεφάλαια και η Vivartia αποκτά προστιθέμενη αξία.
Στ)Πωλούνται οι μη κύριες δραστηριότητες π.χ. τα εμπορικά κέντρα στην Σερβία και η Κύπρος με στόχο 160 με 190 εκατ τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα αποπληρώσουν δάνεια προς την Πειραιώς.

Ποια είναι η πραγματική αξία της MIG;

Με βάση την εσωτερική καθαρή θέση και τις προοπτικές EBITDA η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της MIG θα μπορούσε να ήταν στα 0,30 με 0,35 ευρώ.
Όμως για να μπορέσει η MIG να διπλασιάσει την χρηματιστηριακή της αξίας θα πρέπει
-Να κλείσουν όλες οι δικαστικές εκκρεμότητες ειδικά με την Κύπρο.
Στο μέτωπο αυτό θα υπάρξουν εξελίξεις - θετικές - προσεχώς.
-Η Πειραιώς ως μέτοχος και δανειστής θα πρέπει να συνδράμει δημιουργικά στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της MIG καθώς επιτυχία στην MIG σημαίνει ότι θα αποπληρωθεί η Πειραιώς.
-Να προχωρήσει το σχέδιο πώλησης ποσοστών μειοψηφίας στις θυγατρικές και συμμετοχές της MIG
-Να βελτιωθεί η οργανική κερδοφορία και κυρίως να πιστέψει η χρηματιστηριακή κοινότητα ότι έχει μέλλον η MIG, εάν το πιστέψουν θα το αγοράσουν χρηματιστηριακά αυτό το business story.
- Με τους τρόπους αυτούς η διοίκηση της MIG υπό τους Παπανικολάου - Θρουβάλα διασφαλίζουν ότι το όραμα της μεγάλης MIG θα έχει συνέχεια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS