Δύο φάσεις κεφαλαιακών ενισχύσεων στις τράπεζες – Το 2018 υβριδικά και ομολογιακά έως 2 δισ ευρώ και ΑΜΚ 5 δισ το 2019

Δύο φάσεις κεφαλαιακών ενισχύσεων στις τράπεζες – Το 2018 υβριδικά και ομολογιακά έως 2 δισ ευρώ και ΑΜΚ 5 δισ το 2019
Η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί σε κεφαλαιακές ενισχύσεις που θα δεν κάνουν dilution τους μετόχους, δεν θα αραιώνουν τους παλαιούς μετόχους, δηλαδή υβριδικά tier 1 ή ομολογιακά μειωμένης εξασφάλισης tier 2.
Σε δύο φάσεις φαίνεται ότι θα εκτυλιχθεί το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών στην Ελλάδα.
Ενώ έχουν ξεπεράσει τον σκόπελο των stress tests οι τράπεζες χρειάζονται κεφαλαιακές ενισχύσεις.
Η Unicredit στην Ιταλία με 7,1% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο δυσμενές σενάριο στο stress tests του Ιουλίου 2016 υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισεκ. αρχές 2017 και πούλησε και 17,7 δισεκ. προβληματικά δάνεια στο 13% της ονομαστικής αξίας.
Οι ελληνικές τράπεζες στις 5 Μαΐου 2018 που θα ανακοινωθεί το stress test θα εμφανίσουν στο δυσμενές σενάριο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  core tier 1 η Πειραιώς 5,9%, η Eurobank 6,8%, η Εθνική 6,9% και η Alpha bank 9,1%.
Πρακτικά οι τράπεζες θα ξεκινήσουν ένα γύρο διαπραγμάτευσης με τον SSM τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών και την ΕΚΤ ώστε να ενισχύσουν τα κεφάλαια.
Με βάση πλήθος πηγών φαίνεται ότι το σενάριο που έχει παρουσιάσει το bankingnews εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες επιβεβαίωσης.
Το κύμα κεφαλαιακών ενισχύσεων θα είναι δύο φάσεων.
Η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί σε κεφαλαιακές ενισχύσεις που θα δεν κάνουν dilution τους μετόχους, δεν θα αραιώνουν τους παλαιούς μετόχους, δηλαδή υβριδικά tier 1 ή ομολογιακά μειωμένης εξασφάλισης tier 2.
Από εκδόσεις ομολόγων οι τράπεζες θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν εντός του 2018 περίπου 2 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ΕΚΤ και SSM επιτρέπουν στις τράπεζες να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους με ομολογιακά ή άλλες εκδόσεις κυρίως για να δημιουργήσουν LME στοιχεία παθητικού που θα λειτουργούσαν ως ανάχωμα προστασίας στους καταθέτες.
Τα LME είναι στοιχεία παθητικού όπως ομολογιακά τα οποία θυμίζουμε στην ανακεφαλαιοποίηση του 2015 οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποίησαν προαιρετικά τα ομολογιακά για να καλύψουν μέρος των κεφαλαιακών τους αναγκών προστατεύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τους καταθέτες.
Ταυτόχρονα με το SREP δηλαδή την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και το TAR την ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων τον Οκτώβριο του 2018 θα καθοριστεί και το πλαίσιο για τις κεφαλαιακές ενισχύσεις του 2019.
Πλέον όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν ότι το 2019 θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου έως 5 δισεκ. από τις τράπεζες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχυθούν κεφάλαια, να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί από τα προβληματικά δάνεια.
Στο παρελθόν οι 3 ανακεφαλαιοποιήσεις δεν είχαν στόχο την ανάπτυξη αλλά την κάλυψη ζημιών όχι δεν προσέφεραν αξία στον μέτοχο, αντιθέτως τον κατέστρεψαν.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου του 2019 θα είναι οι πρώτες δημιουργικές, θετικές και αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου που θα λειτουργήσουν προσθετικά άρα και στην αξία των μετόχων και θα υλοποιηθούν με μικρά discount έναντι των ανακεφαλαιοποιήσεων του 2015 όπου τα discount στις μετοχές ήταν έως 85%.
Η γενική πεποίθηση είναι ότι όλες οι τράπεζες το 2019 θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου με θετικό πρόσημο για μετόχους και ανάπτυξη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS