Στις 4 Μαΐου η αναβάθμιση της Ελλάδος από τον καναδικό DBRS στην κλίμακα Β από CCC high

Στις 4 Μαΐου η αναβάθμιση της Ελλάδος από τον καναδικό DBRS στην κλίμακα Β από CCC high
Η κλίμακα Β είναι ισοδύναμη με την αξιολόγηση της Ελλάδος από τους οίκους Fitch και Standard and Poor’s.
Στις 4 Μαΐου 2018 αναμένεται η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τον καναδικό οίκο DBRs στην κλίμακα Β από CCC high. 
Η κλίμακα Β είναι ισοδύναμη με την αξιολόγηση της Ελλάδος από τους οίκους Fitch και Standard and Poor’s.
Να σημειωθεί ότι ο καναδικός οίκος DBRS Ratings Limited βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα CCC (high) με θετική την προοπτική.
Η θετική τάση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι το τρέχον πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής στήριξης του επίσημου τομέα για την Ελλάδα έχει επιτρέψει στην χώρα να επανέλθει στην ανάπτυξη.
Η τρέχουσα βαθμολογία αντικατοπτρίζει το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας και την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές και οι θεσμικοί πιστωτές για να το καταστήσουν βιώσιμο.
Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών βελτιώθηκε από την τελευταία αναθεώρηση, αλλά το ακόμη αδύναμο περιβάλλον λειτουργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις.
Απαιτούνται πρόσθετες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης.
Από το 2009, η χώρα έχει εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή.
Το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 18% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ 2009-2016). Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στην αγορά εργασίας, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού κώδικα και τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης.
Ωστόσο, οι πιστωτικές προκλήσεις είναι σημαντικές καθώς ο δείκτης δημόσιου χρέους είναι εξαιρετικά υψηλός.
 Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον πολιτικό κίνδυνο και την εφαρμογή δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, απαιτούνται περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, στην αγορά εργασίας και στις συντάξεις και η διατήρηση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι πρόκληση για την κοινωνία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS