Για την μείωση των NPEs στα 18 δισ. ή 10% που είναι ο στόχος του SSM, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν…. 8 δισ. νέα κεφάλαια

Για την μείωση των NPEs στα 18 δισ. ή 10% που είναι ο στόχος του SSM, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν…. 8 δισ. νέα κεφάλαια
Οι ελληνικές τράπεζες εάν θέλουν την πραγματική τους εξυγίανση θα πρέπει να υπολογίσουν στα μελλοντικά τους σχέδια πρόσθετη μείωση των NPEs κατά 46 δισεκ.  και αυτή η μείωση θα απαιτήσει 8 δισεκ. νέα κεφάλαια
Περίπου 8 δισεκ. νέα κεφάλια θα πρέπει να δαπανήσουν οι ελληνικές τράπεζες για εξυγιάνουν πλήρως τα προβληματικά χαρτοφυλάκια τους.
Τα 8 δισεκ. δεν είναι ένα αυθαίρετο νούμερο αλλά στηρίζεται στην εξής λογική την οποία ασπάζεται και μια μερίδα ελλήνων τραπεζιτών.
Οι τράπεζες έχουν στα χαρτοφυλάκια τους 95 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και 27,5 δισεκ. tangible book κεφάλαια ενώ οι συνολικές προβλέψεις φθάνουν τα 50 δισεκ.
(Σημειώνεται ότι οι τράπεζες διαγράφουν και πουλάνε προβληματικά δάνεια).
Υποθέτουμε ότι μέχρι το 2019 όπου ο στόχος είναι τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν υποχωρήσει στα 64 δισεκ. ευρώ από 95 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο.
Άρα η βάση της αξιολόγησης μας δεν θα είναι τα 95 δισεκ. που είναι τα προβληματικά ανοίγματα της τρέχουσας περιόδου αλλά τα 64 δισεκ. του στόχου που θα επιτευχθεί το 2019.
Οι τράπεζες έχοντας 27,5 δισεκ. tangible book και 32 δισεκ. συνολικά κεφάλαια βρίσκονται στα stress tests να χάνουν περίπου 15-16 δισεκ. σε θεωρητική βάση κεφάλαια.
Οπότε βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να προχωρήσουν σε ομολογιακές εκδόσεις tier 2 ή υβριδικά tier 1 έως 2 δισεκ. ευρώ.
Όμως από τα 95 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου προβληματικών ανοιγμάτων έως τα 64 δισεκ. NPEs που είναι ο στόχος για το 2019 οι τράπεζες έχουν ευελιξία λόγω των προβλέψεων που έχουν διενεργήσει.
Από τα 64 δισεκ. και χαμηλότερα οι συσχετισμοί προβλέψεων και εξασφαλίσεων αλλάζουν άρδην.
Ο SSM θέλει τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να υποχωρήσουν κάτω από 20% αρχικά και κάτω από 10% στρατηγικά.
Αυτό σημαίνει ότι τα 64 δισεκ. NPEs αντιστοιχούν σε 35% δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων ως προς το σύνολο των δανείων.
Έως το 10% η απόλυτη διαφορά είναι 46 δισεκ μείωση προβληματικών δανείων περαιτέρω για το διάστημα 2019 με 2022.
Για να μειωθούν κατά 46 δισεκ. επιπλέον τα NPEs και να υποχωρήσουν στα 18 δισεκ. ή 10% του συνόλου εκεί που θέλει ο SSM και η ΕΚΤ οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν πέραν των υφιστάμενων κεφαλαίων επιπρόσθετα 8 δισεκ. ευρώ.
Στα 8 δισεκ. ευρώ έχει ληφθεί υπόψη ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio NPEs θα αυξηθεί από 52% στο 58% ή και οριακά υψηλότερα.
Επίσης στο σενάριο αυτό έχει ληφθεί υπόψη μια κερδοφορία 800 εκατ ευρώ τον χρόνο σενάριο αρκετά αισιόδοξο.
Επίσης έχει προσμετρηθεί και το υφιστάμενο capital buffer των τραπεζών και ότι το 2019 δεν θα έχουμε παραγωγή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Έχει αποτιμηθεί και η παράμετρος της μείωσης των κεφαλαίων λόγω IFRs 9 και σε κάποιο βαθμό το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.  
Υπό αυτές τις συνθήκες οι ελληνικές τράπεζες για να μειώσουν τα NPEs από 35% στο 10% ή από 64 δισεκ. στα 18 δισεκ. θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια 8 δισεκ. ευρώ.
Άρα όταν υπολογίζουμε ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά τα κεφάλαια είναι 8 δισεκ. μόνο για μείωση προβληματικών δανείων και εξυγίανση.
Ακόμη κεφάλαια για ανάπτυξη δεν περισσεύουν.
Οι ελληνικές τράπεζες εάν θέλουν την πραγματική τους εξυγίανση θα πρέπει να υπολογίσουν στα μελλοντικά τους σχέδια πρόσθετη μείωση των NPEs κατά 46 δισεκ.  και αυτή η μείωση θα απαιτήσει 8 δισεκ. νέα κεφάλαια που θα πρέπει να δαπανηθούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS