Μέση αύξηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών κατά 7,8% προβλέπουν 4 θεσμικοί σε 12μηνη βάση

Μέση αύξηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών κατά 7,8% προβλέπουν 4 θεσμικοί σε 12μηνη βάση
Το περιθώριο ανόδου των τριών τραπεζικών μετοχών, πλην της Εθνικής είναι 8%-12% εωσότου φτάσουν θεωρητικά τις τιμές στόχους
Μέση αύξηση κατά 7,8% για τις τέσσερις ελληνικές τραπεζικές μετοχές προβλέπουν τρεις διεθνείς οίκοι, η Citigroup, η HSBC και η Bank of America Merrill Lynch, και η Euroxx, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2017. 
Τα νέα στοιχεία μετέβαλλαν τις αξιολογήσεις των τίτλων των ελληνικών τραπεζών από τους διεθνείς οίκους, με τις θετικές συστάσεις να συγκεντρώνει ως επί το πλείστον η μετοχή της Alpha Bank.

Ο μέσος όρος των τιμών στόχων των διεθνών οίκων είναι ελαφρώς υψηλότερος από τις τρέχουσες τιμές των ελληνικών τραπεζών, πλην της Εθνικής, η οποία κινείται πέριξ του μέσου όρου της τιμής στόχου της.
Ειδικότερα, ο μέσος όρος των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών και το εύρος απόκλισης από την τρέχουσα τιμή:


  
Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο ανόδου των τριών τραπεζικών μετοχών, πλην της Εθνικής είναι 8%-12% εωσότου φτάσουν θεωρητικά τις τιμές στόχους.
Και όλα αυτά όταν η Citigroup προχώρησε προ ημερών σε αύξηση των τιμών στόχων των τριών ελληνικών τραπεζών, πλην της Εθνικής, διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά) μόνο για την Alpha Bank και neutral για Πειραιώς, Εθνική και Eurobank.
Ειδικότερα, η Citigroup τοποθέτησε τη νέα τιμή στόχο της Alpha Bank στα 2,68 ευρώ, από 2,16 ευρώ, της Πειραιώς στα 3,99 ευρώ, από 3,10 ευρώ προηγουμένως, της Eurobank στα 1,17 από 0,80 ευρώ, ενώ για την Εθνική η τιμή στόχος μειώθηκε στα 0,32 από 0,33 ευρώ προηγουμένως.
Σε σημαντική αύξηση των τιμών στόχων των Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής είχε προχωρήσει και η Bank of America Merrill Lynch, ενώ για τις δύο τελευταίες αναβάθμισε και τη σύσταση σε neutral (ουδετερότητα), από underperform προηγουμένως.
Ειδικότερα, η BofA τοποθετεί πλέον την τιμή στόχο της Alpha Bank στα 1,60 ευρώ, από 1,36 ευρώ προηγουμένως, της Eurobank στα 1,14 ευρώ, από 0,65 ευρώ προηγουμένως, της Εθνικής στα 0,32 ευρώ, από 0,25 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Πειραιώς μειώνει την τιμή στόχο στα 3,23 ευρώ, από 3,26 ευρώ προηγουμένως.
Η σύσταση για την Eurobank και την Εθνική αναβαθμίζεται σε neutral, ενώ για την Alpha Bank και την Πειραιώς παραμένει σε underperform, ήτοι για αποδόσεις χειρότερες από αυτές της αγοράς.Από τη μεριά της, η HSBC αναγνώρισε ότι η αισιοδοξία της αγοράς αναφορικά με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και το αποτέλεσμα των stress test οδήγησε τις αποτιμήσεις υψηλότερα.
Εντούτοις, οι ανησυχίες για την επίδραση του IFRS9 και των νέων απαιτήσεων του SSM για τα NPEs ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στα κεφαλαιακά "μαξιλάρια" του κλάδου.
Γι' αυτό το λόγο υποβάθμισε τη σύσταση των Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς σε hold (διακράτηση), από buy (αγορά) προηγουμένως, με μόνη την Alpha Bank να διατηρεί τη σύσταση της αγοράς.
Επίσης, στην Alpha Bank διατηρεί την τιμή στόχο στα 2,70 ευρώ, στη Eurobank αυξάνει την τιμή στόχο στα 1,04 ευρώ, από 1 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Εθνική τη μειώνει σε 0,32 ευρώ, από 0,38 ευρώ, και στην Πειραιώς στα 3,40 ευρώ, από 4 ευρώ προηγουμένως.Τιμές-στόχους και συστάσεις για τους τίτλους των ελληνικών τραπεζών έδωσε σε έκθεσή της η Εuroxx Χρηματιστηριακή, μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2017.
Για τον τίτλο της Alpha Bank η τιμή-στόχος είναι τα 2,6 ευρώ, για την Εurobank διατηρείται η τιμή του 1,1 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα η τιμή στόχος μειώνεται στα 0,40 ευρώ, ενώ για τον τίτλο της Πειραιώς στα 4,9 ευρώ. Η σύσταση για όλες τις μετοχές παραμένει «overweight».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS