Σε 3 φάσεις η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών με κορύφωση την ολοκλήρωση του SREP αρχές 2019 και αυξήσεις κεφαλαίου

Σε 3 φάσεις η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών με κορύφωση την ολοκλήρωση του SREP αρχές 2019 και αυξήσεις κεφαλαίου
Η τρίτη φάση αφορά διάστημα κυρίως το α΄ 6μηνο του 2019 όπου θεωρείται και η κρισιμότερη περίοδος όπου θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου
Σε 3 χρονικές φάσεις θα πραγματοποιηθεί τελικώς η κεφαλαιακή ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών.
Η πρώτη φάση θα εκδηλωθεί εντός 2-5 μηνών
Η δεύτερη φάση αφορά διάστημα έως το τέλος του 2018.
Η τρίτη φάση αφορά διάστημα κυρίως το α΄ 6μηνο του 2019 όπου θεωρείται και η κρισιμότερη περίοδος όπου θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου

Πρώτη φάση πωλήσεις δανείων και θυγατρικών

Η πρώτη φάση θα είναι άμεση θα εκδηλωθεί εντός των επόμενων 2-5 μηνών και οι τράπεζες θα ενισχύσουν τα κεφάλαια τους με ίδια μέσα.
Π.χ. η Πειραιώς θα αυξήσει 0,5% τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 ή κατά 500 εκατ ευρώ περίπου από πωλήσεις προβληματικών δανείων και άλλες πωλήσεις θυγατρικών
Κατ΄ εκτίμηση από τέτοιες κινήσεις οι οποίες θα ενταθούν και από τις άλλες τράπεζες με προοπτική να ενισχυθεί συνολικά ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 περίπου 0,5% ή 700 εκατ με 1 δισεκ στο σύνολο του κλάδου

Δεύτερη φάση ομολογιακά tier 2

Η δεύτερη φάση χρειάζεται καλή μελέτη καθώς θα αφορά απόπειρες των τραπεζών να βγουν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω ομολογιακών δανείων μειωμένης εξασφάλισης tier 2.
Οι τράπεζες θα εκδώσουν ομολογιακά δάνεια tier 2 θα πραγματοποιήσουν road show – παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και θα αναζητήσουν κεφάλαια με επιτόκια μεταξύ 5% και 6%.
Τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν το δεύτερο κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Να σημειωθεί ότι μέσα στον Νοέμβριο του 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία επαναξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ή SREP.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει Νοέμβριο 2018 μετά την ολοκλήρωση των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών στις 3 Νοεμβρίου 2018 για να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2019.

Τρίτη φάση αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

Το SREP ή αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε συνδυασμό με το TAR την ανασκόπηση των προβληματικών δανείων και το IFRs 9 που απομειώνει τα κεφάλαια θα αποτελέσουν την τελική αξιολόγηση ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες.
Ιανουάριο 2019 η ΕΚΤ και η εποπτική αρχή ο SSM θα προσδιορίσουν ποιες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Τότε θα τεθεί και το θέμα των αυξήσεων κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι με όρους πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 4 και του IFRs 9 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υποχωρεί στο 5,05% δηλαδή κάτω από το μη καθορισμένο όριο του 5,5% κεφαλαιακής επάρκειας.
Όπως κατ΄ επανάληψη έχει τονιστεί η Unicredit με 7,1% κεφαλαιακή επάρκεια core tier 1 στο δυσμενές σενάριο του stress tests (και 7,1% επίσης κεφαλαιακή επάρκεια στην πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 4) τον Ιούλιο του 2016… πραγματοποίησε Φεβρουάριο του 2017 αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ.
Οι 3 από τις 4 ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν στο δυσμενές σενάριο του stress tests δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 από 6,9% η Εθνική έως 5,9% η Πειραιώς.
Βέβαια οι τράπεζες θα πωλήσουν assets όπως η Εθνική την Ασφαλιστική κ.α. οπότε θα βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS